VIII Mistrzostwa Polski Gimnazjów w Scrabble

 

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole uprzejmie informuje, że zgodnie z ustaleniem podjętym na XV Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej w Krakowie 19 marca 2009, VIII Mistrzostwa Polski Gimnazjów w Scrabble, odbędą się w dniu 14 maja 2010 r. w Gimnazjum Nr 2 w Kutnie.

Współorganizatorami Mistrzostw są:

• Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
• Polska Federacja Scrabble
• Miejski Klub Sportowy „Kutno”
• Gimnazjum Nr 2 w Kutnie, które zrzeszone jest w Klubie Przodujących Szkół

Patronat Honorowy nad Mistrzostwami objęli:

• Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
• Prezydent Miasta Kutno

Regulamin Mistrzostw, formularze zgłoszeń i inne szczegółowe informacje dotyczące VIII Mistrzostw Polski Gimnazjów w Scrabble są umieszczone na stronie szkolnej Gimnazjum Nr 2 w Kutnie.

Uprzejmie proszę o upowszechnienie tej informacji wśród uczniów swojego gimnazjum i zachęcenie ich do wzięcia udziału w tej, jakże ważnej edukacyjnej rywalizacji.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca KSPS
Zofia Grzebisz-Nowicka

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie

 

http://gim2kutno.szkoly.lodz.pl/scrabble