Piękna uroczystość wręczenia Sztandaru Szkole Podstawowej Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Kutnie należącej do Klubu Przodujących Szkół KSPS w dniu 10 czerwca 2022

Uroczystość wręczenia Sztandaru Szkole Podstawowej Nr 2 w Kutnie w dn.10 czerwca 2022 r. poprzedzono Mszą Świętą celebrowaną przez księdza proboszcza, a następnie zwiedzenia bardzo interesującej wystawy ksiąg pamiątkowych, dyplomów, pucharów i innych trofeów zdobytych w różnych przedsięwzięciach, konkursach, rozgrywkach więcej