Satysfakcjonująca i inspirująca do twórczych działań Gala Laureatów XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.”Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi 21 stycznia 2020 r.

Gala Laureatów podsumowująca XXVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiesz o Babci i Dziadku” była nie tylko uroczysta, ale także satysfakcjonująca i inspirująca młodych twórców  do dalszego rozwijania więcej