Kolejne bardzo pożyteczne 3 Regionalne Konferencje „Żyj zdrowo” bezpłatne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Łodzi, Mińsku Mazowieckim i Krakowie

Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi kontynuujemy w 2019 r. organizowanie Konferencji „Żyj zdrowo” bezpłatnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Wspólnie z miejscowymi władzami samorządowo-oświatowymi i Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole zorganizowaliśmy w br. już 3 takie konferencje. Odbyły się one w następujących terminach : w dn. 26 lutego 2019 r. pod patronatem p. Tomasza Treli – Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Łodzi w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Łodzi; w dn. 27 marca 2019 r. pod patronatem p. Antoniego Tarczyńskiego Starosty Mińskiego – w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim; a w dn. 3 kwietnia 2019 r. pod patronatem p. Anny Korfel-Jasińskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

Na podkreślenie zasługuje także aktywny udział w przygotowaniu i odbyciu konferencji w Łodzi – Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na czele z Przewodniczącą Iwoną Bartosik i Dyrektora Biura – Ewą Miłkowską , a w Krakowie – Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” na czele z Prezesem Bohdanem Piotrowiczem.

Program Konferencji „Żyj zdrowo”, podobnie jak w poprzednich latach, był dla nauczycieli bardzo ciekawy i pożyteczny. Świadczyła o tym m.in. liczna frekwencja, aktywny udział, pytania, dzielenie się dobrymi doświadczeniami w zakresie uczenia dzieci zdrowego odżywiania, a także wnioski do dalszej pracy w tej ważnej dla zdrowia dziedzinie.

Cele konferencji i propozycje dalszych działań dotyczących zdrowego stylu życia, wdrażania zasad zdrowego żywienia, przeciwdziałania cukrzycy typu 2, kształtowania prozdrowotnych postaw dzieci i młodzieży przedstawiała na każdej konferencji Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. Natomiast wykład i prezentację multimedialną nt. „Zdrowy styl życia, zasady zdrowego żywienia ze szczególnym podkreśleniem znaczenia owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” przedstawiła p. Aleksandra Cichocka – dietetyk, pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, autorka wielu książek i publikacji naukowych o zdrowym żywieniu. Na każdej też konferencji przedstawiciele właściwych terytorialnie Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informowali nauczycieli o realizowanym „Programie dla szkół” i możliwości korzystania przez szkoły ze środków unijnych i krajowych na uczenie dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, wprowadzanie do ich jadłospisów większej ilości owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych.

Tematy te na konferencji w Łodzi referowała p. Grażyna Czyżak – Pełnomocnik OT KOWR w Łodzi, w Mińsku Maz. – p. Paweł Smoliński – Wicedyrektor OT KOWR w Warszawie, a na konferencji w Krakowie – p. Piotr Szopa – Kierownik Wydziału OT KOWR w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy tych konferencji zostali poinformowani przez p. Michała Murawskiego – Dyrektora ds. HoReCa o zakresie pomocy dla przedszkoli i szkół przez firmę Bakoma. Wszyscy też nauczyciele otrzymali zestawy materiałów na zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w swoich placówkach oświatowo-wychowawczych, a także po zakończeniu konferencji mogli zdegustować pyszne jogurty Bakomy.

Na zakończenie Konferencji „Żyj zdrowo” w Krakowie Przewodnicząca KSPS i Prezes SPS „Małopolska” poinformowali uczestników o programach edukacyjno-wychowawczych realizowanych wysiłkiem społecznym przez Krajowe i Regionalne Stowarzyszenie „Małopolska” i zachęcili placówki oświatowo-wychowawcze do szerszego w nich udziału dla dobra, wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży. Przewodnicząca KSPS podkreśliła także, że konferencja ta ma szczególny wymiar, gdyż odbywa się w 30-lecie działalności KSPS i jest 50 konferencją tego rodzaju w Polsce. Przypomniała, że 2 pierwsze konferencje odbyły się w 2013 r. na terenie woj. małopolskiego – w Krakowie i Wieliczce. Łącznie w tych 50 konferencjach, które dotychczas odbyły się w 14 województwach dyrektorzy i desygnowani przez nich nauczyciele przedszkoli, SP i szkół ponadpodstawowych reprezentowali ponad 3200 placówek oświatowo-wychowawczych w Polsce.

Z okazji Jubileuszowej Konferencji „Żyj zdrowo” w podziękowaniu za bardzo interesujące i kształcące wykłady i prezentacje multimedialne na tych konferencjach  p. Aleksandra Cichocka otrzymała pisemne Podziękowanie i album, a p. Michał Murawski i p. Piotr Komorowski – Prezes Bakomy otrzymali Podziękowanie i albumy za efektywny współudział w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia edukacyjnego. Upominki książkowe – „Dietę Dash” i albumy otrzymała także p. Paulina Dzikiewicz-Rożniatowska – wspaniała współorganizatorka konferencji z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Natomiast wszyscy uczestnicy Jubileuszowej Konferencji otrzymali albumy od Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”.

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka złożyła serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom konferencji za troskę o zdrowie dzieci i młodzieży i gorące życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzyła, aby upłynęły one w radosnej, rodzinnej atmosferze, gdyż są to Święta radości, miłości i nadziei ….

Wielkie dzięki za wszystko dobro !!!