Potrójny Jubileusz na Gali Laureatów XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” ; V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” i 30-lecia działalności KSPS w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w dn. 21 stycznia 2019 r.

Patronat Honorowy sprawowali : Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Marszałek Woj. Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, 
Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, 
Łódzki Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski.

 

 

W uroczysty nastrój bardzo licznie zgromadzonych uczestników Gali Laureatów w sali teatralnej Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Dniu Święta Babci wprowadził dziecięcy zespół teatralno-muzyczny z SP Nr 175 w Łodzi. Wielu laureatów z różnych regionów Polski przyjechało nie tylko ze swoimi nauczycielami, pod kierunkiem których wykonane zostały piękne prace plastyczne i literackie na konkursy, ale także ze swoimi rodzicami i dziadkami. Nie zabrakło też przedstawicieli Honorowych Patronów, Honorowych Babć i Dziadków, władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, dyrektorów szkół, babć i dziadków z m. Łodzi, przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących z Krajowym i Łódzkim Stowarzyszeniem.

Organizatorzy Gali zadbali także o umożliwienie wszystkim uczestnikom obejrzenia wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych oraz zapoznanie się lub wzięcie do swoich domów nagrodzonych i wyróżnionych przez Komisję Konkursową wierszy.

Otwarcia, powitania gości i wszystkich uczestników tej pięknej i wzruszającej Gali dokonała Monika Kamieńska – aktorka, Honorowa Babcia w 2016 roku, dyrektorka AOIA, w którym odbyły się również trzy Gale w poprzednich latach (2016; 2017 i 2018 r.). Gorącymi oklaskami została powitana I Honorowa Babcia w 2007 r. tego ważnego przedsięwzięcia – znakomita aktorka Teresa Lipowska oraz władze samorządowo-oświatowe m. Łodzi na czele z Przewodniczącym Rady dr Marcinem Gołaszewskim i Pierwszym Wiceprezydentem Tomaszem Trelą, a także inni zaproszeni goście i fundatorzy nagród.

Godność Honorowych Dziadków tegorocznej Gali pełnili Państwo Anna i Zbigniew Wodo – wieloletni fundatorzy stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i nauczycieli nowatorów szkół łódzkich. Honorowi Dziadkowie po zaprezentowaniu się otrzymali piękne bukiety kwiatów i obrazy namalowane przez dzieci. Honorowym Dziadkom towarzyszyła dwójka wnucząt.

W imieniu władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przemawiała Zofia Grzebisz-Nowicka. Wyraziła radość i satysfakcję, że na tegorocznej Gali Laureatów możemy świętować trzy niezwykle ważne Jubileusze tj. 25-tą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, który od 11-tu lat ma niezmienny tytuł „Kwiaty dla Babci i Dziadka” ; 5-tą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” i 30-lecie działalności KSPS. Konkursy te, 34 plenery plastyczne dla ok. 2400 dzieci plastycznie uzdolnionych, wystawy prac młodych twórców, obozy językowe, warsztaty tematyczne, fundowanie stypendiów realizujemy co roku wysiłkiem społecznym w ramach cyklicznego programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Jest to jeden z 12 naszych cyklicznych programów adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców. Jemu poświęcamy najwięcej uwagi i serca. Wszystkie zadania realizowane w ramach tego programu, w tym także Konkurs Plastyczny i Literacki cieszą się dużą popularnością wśród uczniów i ich nauczycieli, Świadczy to m.in. o ważności i atrakcyjności celów, które realizujemy wspólnym wysiłkiem poprzez te konkursy. Dotychczas wpłynęło na nie prawie 16 000 pięknych prac plastycznych i literackich. Komisje Konkursowe wytypowały 582 uzdolnionych plastycznie i literacko autorów tych prac, których nagrodziliśmy dzięki wspaniałym sponsorom cennymi nagrodami rzeczowymi na Galach Laureatów. Na tegorocznej Gali zostało nagrodzonych i wyróżnionych w różnych grupach wiekowych 42 młodych twórców i 39 ich nauczycieli prowadzących. Przewodnicząca skierowała serdeczne podziękowania do wszystkich osób fizycznych i prawnych, które od lat pomagają w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawczego. Szczególne podziękowania, gratulacje i najlepsze życzenia osiągania dalszych sukcesów przekazała nie tylko Laureatom i Wyróżnionym, ich nauczycielom, dyrektorom szkół i rodzicom, a także wszystkim uczestnikom tych konkursów. Podkreśliła, że jesteśmy dumni z tak utalentowanych uczniów. Ale najbardziej dumni i szczęśliwi są babcie i dziadkowie, dla których ich wnuczęta namalowały tak piękne bukiety kwiatów i napisały tak wzruszające wiersze. Zawarta jest w nich nie tylko miłość, szacunek, wdzięczność za troskliwą opiekę, pomoc, radę, naukę dla babci i dziadka, ale także zawarty jest w nich talent, którego nie wolno zmarnować. Trzeba go pielęgnować, doskonalić i wzbogacać. Jest to jeden z 7 celów naszych konkursów. Będziemy je chcieli nadal wspólnym wysiłkiem realizować. Przyjęto to burzliwymi oklaskami. 

Niezwykle ważną częścią Gali było wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom prowadzącym. Pani Teresa Lipowska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej ds. oceny 62 wierszy przysłanych na V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” przedstawiła protokół Komisji. Zaprezentowała także w profesjonalny sposób 3-y wybrane przez siebie wiersze laureatów. Było to bardzo wzruszające i nobilitujące, nie tylko dla ich autorów, ale całej Gali.

Komisja przyznała aż 14 nagród, w tym 4 nagrody specjalne w grupie najmłodszych i najstarszych uczestników oraz 7 wyróżnień.

Następnie p. Anna Ozga-artystka plastyk, Przewodnicząca Komisji Konkursowej ds. oceny 180 prac plastycznych przysłanych na XXV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” przedstawiła protokół Komisji. Komisja w 3 kategoriach wiekowych nagrodziła aż 10 autorów prac plastycznych, przyznała 2 nagrody specjalne oraz 9 wyróżnień.

Łącznie w obu konkursach zostało nagrodzonych i wyróżnionych pięknymi nagrodami rzeczowymi 42 młodych twórców prac plastycznych i literackich. 

Pięć pierwszych nagród w różnych kategoriach to były laptopy, drugie nagrody – to tablety, zestawy artystyczne (180 element.), trzecie nagrody – to słuchawki lub notebooki lub tablety, wyróżnienia – to powerbanki, zestawy artystyczne (50 element.), słuchawki, pen-drivy, puzzle, gry planszowe. Ponadto wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy, po 2 książki, płyty, przewodniki, farby, gadżety (torby, przybory szkolne). Wszyscy nauczyciele otrzymali dyplomy i upominki książkowe. Było wiele wzruszeń, radości, gratulacji i braw !!! Nagrody wręczali : Honorowe Babcie, Honorowi Dziadkowie tegorocznej i poprzednich edycji, Patroni Honorowi, sponsorzy, członkowie władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne były zaprezentowane nie tylko na wystawie, ale również na ekranie  w trakcie trwania Gali. Natomiast nagrodzone i wyróżnione wiersze były wyłożone w kuluarach Ośrodka do czytania przez uczestników Gali. 

Miłą niespodzianką dla Honorowych Dziadków, Patronów Honorowych, sponsorów i najbardziej zasłużonych osób na tegorocznej Gali było wręczenie im obrazów namalowanych przez dzieci oraz przekazanie przez p. Teresę Lipowską swojej książki pt. „Rozmowy nad rodzinnym albumem”. Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka wraz z podziękowaniami w imieniu KSPS wręczyła upominki wykonane na plenerze plastycznym w Łebie i książki Pani Teresie Lipowskiej i kilku osobom najbardziej zasłużonym przy organizacji Gali. Wszyscy obdarowani przyjęli upominki ze wzruszeniem i wdzięcznością.

Oprawę artystyczną Gali przygotowały utalentowane dzieci z SP Nr 175 w Łodzi. Uczestnicy Gali nagrodzili ich burzliwymi oklaskami. Oficjalnego zakończenia Gali dokonała Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Przekazała też wszystkim serdeczne podziękowania za udział i zaprosiła na Galę Laureatów w przyszłym roku.

Następnie, podobnie jak w poprzednich latach, odbyło się w rodzinnej, serdecznej atmosferze spotkanie integracyjne wszystkich uczestników Gali połączone z poczęstunkiem. Było wiele radości, wzruszeń, uścisków i wymiany ciekawych doświadczeń. Wielkie brawa dla wszystkich, których wspólny wysiłek złożył się na kolejny sukces edukacyjno-wychowawczy !!!

Zdjęcia : Krzysztof Szymczak