Obrzęd „Wielkanoc na Kurpiach” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce w dniu 6 marca 2018 r

Kolejna edycja programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie i Wielkanoc” została wspólnie zrealizowana ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Ostrołęce i Zespołem Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce, który należy do Klubu Przodujących Szkół. Na tę niezwykłą uroczystość przybyły miejscowe władze samorządowe na czele z Przewodniczącym Rady Miasta i Kierownikiem Wydziału Edukacji, Prezydium i liczna grupa członków Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce, Przewodnicząca KSPS, dyrektorzy szkół i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Wszystkich gości serdecznie powitała Anna Przygoda-Majewska – dyrektorka tej wspaniałej szkoły.

Obrzęd „Wielkanoc na Kurpiach” przedstawiła utalentowana młodzież tej szkoły.

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka gorąco podziękowała młodym artystom i ich nauczycielom za profesjonalne przedstawienie obrzędu wielkanocnego . Wyraziła radość i satysfakcję, że uroczystość odbyła się w znakomitej szkole klubowej. Przekazała wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, dołączyła do nich koszyk czekoladowych jajeczek dla młodzieży, a dla dyrekcji szkoły, Przew. Rady Rodziców i Przew. Samorządu Uczniowskiego – upominki książkowe oraz dla biblioteki szkolnej – paczkę książek i różnych wydawnictw.

Uroczystość obrzędową poprzedziło Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce, na którym członkowie przychylili się do prośby Marianny Woźniak w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącej. Na Przewodniczącego wybrano Waldemara Salisa – dyrektora LO w Ostrołęce, które jest od wielu lat w Klubie Przodujących Szkół KSPS. Wybrano tez nowe władze statutowe Stowarzyszenia, a Mariannę Woźniak na Honorową Przewodniczącą.

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka gorąco podziękowała Mariannie Woźniak za wieloletnią, aktywną działalność na funkcji Przewodniczącej Wojewódzkiego Narodowego Czynu Pomocy Szkole w latach 80-tych, a następnie Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce. Podkreśliła, że lista Jej osiągnięć i zasług w wielu dziedzinach pracy zawodowej i społecznej jest bardzo długa. Sukcesem jest także to, że dzięki swojemu talentowi zjednywania ludzi dla realizacji ważnych ogólnospołecznych celów, pasji społecznego działania, wrażliwości i życzliwości dla młodych i starszych mieszkańców tego Regionu Marysia Woźniak stworzyła przy Stowarzyszeniu Rodzinę Przyjaciół wzajemnie się wspierającą i szanującą. Wielkie dzięki i chwała Ci, kochana Marysiu, za wszystko dobro, które uczyniłaś dotychczas i czynić będziesz nadal jako Honorowa Przewodnicząca – powiedziała Przewodnicząca KSPS.

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka do podziękowań i serdecznych życzeń dla Marianny Woźniak dołączyła w imieniu KSPS obraz kwiatów namalowany przez uczestniczkę Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i chustę z kwiatami namalowanymi przez dzieci na jedwabiu pod kierunkiem artystki Anny Ozgi z Łodzi na naszym plenerze plastycznym w OW „Słowiniec” w Łebie. Przyjęto to burzliwymi oklaskami i odśpiewano 100 lat.

Cała uroczystość upłynęła w serdecznej, rodzinnej atmosferze.

Gorąco dziękujemy jej gospodarzom !!!