Obrzęd „Wielkanoc na Kurpiach” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce w dniu 6 marca 2018 r

Kolejna edycja programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie i Wielkanoc” została wspólnie zrealizowana ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Ostrołęce i Zespołem Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce, który należy do Klubu Przodujących Szkół. Na tę więcej