Niezwykła uroczystość w dn. 28.03.2017 w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie z okazji podsumowania zrealizowanych 2 bardzo ważnych programów edukacyjno-wychowawczych

 

 

Międzynarodowego projektu Erasmus + pn. „Sztuka ekonomii-ekonomia sztuki” i XXIX edycji programu KSPS z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie pn. Wielkanoc na Ponidziu”

Uroczystość rozpoczęto apelem społeczności szkolnej Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, poszerzonej o delegacje uczniów ze swoimi nauczycielami 5 państw uczestniczących w międzynarodowym projekcie Erasmus+  pn. „Sztuka ekonomii – ekonomia sztuki” i delegacje uczniów ze szkół pińczowskich uczestniczących w 5-ciu konkursach zorganizowanych w ramach programu KSPS

z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie – Wielkanoc na Ponidziu”.

Nie zabrakło też znakomitych gości, wśród których były : władze samorządowe na czele z Burmistrzem Pińczowa – Włodzimierzem Badurakiem, Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, Ambasador Rumunii – Ovidiu Dranga, przedstawiciele władz samorządowych miast, z których uczniowie uczestniczyli w tym międzynarodowym projekcie tj. z Włoch, Rumunii, Łotwy i Turcji. Uroczystość zaszczycili także obecnością sponsorzy, rodzice i przyjaciele tego wspaniałego Gimnazjum.

Było wiele radości, wzruszeń, podziwu i gorących braw dla młodych artystów, którzy zaprezentowali swój talent w śpiewie, muzyce, tańcu, formach teatralnych a także międzynarodowych scenkach rodzajowych. Wiele zachwytu wywołała też piękna wystawa ogromnej ilości prac konkursowych wykonanych przez utalentowanych uczniów szkół pińczowskich w ramach zrealizowanego programu „Wielkanoc na Ponidziu”.

Niezwykle ważną częścią tej podniosłej uroczystości było wręczenie nagród laureatom obydwu przedsięwzięć edukacyjnych. Laureatom olimpiady ekonomicznej i konkursów zorganizowanych w ramach projektu Erasmus+ nagrody wręczyli Burmistrzowie 5 miast (Polski, Włoch, Rumunii, Łotwy i Turcji) i sponsorzy, a nagrody zwycięzcom 5-ciu konkurów (na najpiękniejszą pisankę, stroik świąteczny, palmę, kartkę świąteczną i wystrój stołu wielkanocnego) wręczyła Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. Do ufundowanych przez KSPS nagród dołączyła gorące podziękowania, gratulacje i życzenia dla wszystkich uczestników tych 2-ch bardzo ważnych programów edukacyjnych, a w szczególności dla Dyrektora Sławomira Spaczyńskiego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i całej społeczności szkolnej Gimnazjum Nr 2, której przed kilku laty wręczyła Akt przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Potwierdzono to burzliwymi oklaskami !

Przewodnicząca podkreśliła także szczególny wymiar tej uroczystości, która odbywa się w atmosferze 60-tej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich i w 3 dni po podpisaniu w Rzymie Deklaracji przez Premierów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Daje to nadzieję, że będziemy mogli nadal realizować różne ciekawe unijne projekty, powiększać potencjał intelektualny, technologiczny, kulturalny, ekonomiczny mający na celu tworzenie coraz lepszych warunków życia dla obecnego i przyszłych pokoleń krajów UE. Nawiązali do tych wartości unijnych także przemawiający na uroczystości Burmistrzowie z Włoch, Łotwy i Ambasador Rumunii, który zaprosił wszystkich uczestników projektu Erasmus+ na wycieczkę do Warszawy i spotkanie w Ambasadzie w dniu 29 marca 2017. Propozycja została przyjęta z wielką radością !

Była to wspaniała i niezwykle pożyteczna pod względem edukacyjnym, kulturowym i integracyjnym uroczystość. Towarzyszyła jej serdeczna, przyjacielska atmosfera !

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy !!!