Przepiękny Jubileusz Szkoły Podstawowej w Jedlińsku

Przepiękny Jubileusz 80-lecia nadania imienia T. Kościuszki

Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku –

szkole działającej w Klubie Przodujących Szkół KSPS

 

J_387

 

 

 

Przepiękny Jubileusz 80-lecia nadania imienia T. Kościuszki

Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku –

szkole działającej w Klubie Przodujących Szkół KSPS

 

J_387

 

      Tę patriotyczną uroczystość zorganizowano 25 kwietnia 2014 r. tj. w 220 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej i 220 rocznicę stacjonowania w Jedlińsku wojsk powstańczych pod wodzą Tadeusz Kościuszki oraz przekazania Wodzowi w 1794 r. sreber kościelnych przez miejscowego ks. Kanonika Mariana Porczyńskiego.


      Wszystkie te historyczne wydarzenia zostały pięknie zaprezentowane w formie słowno-muzycznej, teatralnej, plastycznej i formach przestrzennych przez wspaniałą społeczność szkolną PSP w Jedlińsku. Podczas bogatego programu artystycznego prezentowana była nie tylko postać Patrona, ale również ciekawe informacje związane z dorobkiem szkoły, której początki sięgają XVII wieku.

 

J_389

 

J_456

 

J_502

 

      Zorganizowano także uroczysty ze sztandarami 4 szkół im. T. Kościuszki przemarsz uczniów w strojach kościuszkowskich do kościoła parafialnego, w którym Mszę Świętą celebrował i patriotyczną homilię wygłosił ks. prałat dr Henryk Ćwiek, a oprawę wokalno-muzyczną zapewnił zespół muzyczny i chór PSP w Jedlińsku. Ten barwny korowód ze szkoły do kościoła i z powrotem prowadzony był przez ucznia w stroju T. Kościuszki na koniu i uczniów kosynierów.

 

J_1

 

J_243

 

      Od 2000 r. dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły : p. Dariusza Cielniaka i p. Bożeny Cieślak, corocznie obchodzony jest w tej szkole Dzień Patrona – Tadeusz Kościuszki. Tradycyjną formą jest konkurs historyczny i konkurs plastyczny : „Nasz patron Tadeusz Kościuszko”.


      W bieżącym roku szkolnym obchody zostały rozszerzone o prezentacje multimedialne przedstawiane na lekcjach historii, biegi kościuszkowskie i gminny konkurs plastyczno-przyrodniczy i 2 wystawy poświęcone Tadeuszowi Kościuszce. Wszystkie te formy współzawodnictwa zostały zaprezentowane i podsumowane podczas uroczystości jubileuszowych, a zwycięzcy (laureaci) otrzymali zasłużone nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

J_137

 

      W tej niezwykle ważnej uroczystości, nie tylko dla uczestniczących w niej 4 szkół podstawowych : (w Jedlińsku, w Kozłowie, w Głowaczowie, w Podlesiu Dużym), ale również dla całej społeczności gminnej uczestniczyły licznie zgromadzone władze samorządowe i oświatowe oraz Przyjaciele szkoły.

 

J_766

 

     Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka serdecznie wszystkim podziękowała za włożony trud w przygotowanie i przeprowadzenie tak pięknej uroczystości , przekazała szkole książki i pakiety edukacyjne oraz słowa najwyższego uznania i szacunku dla Dyrekcji szkoły, wszystkich pedagogów, uczniów i ich rodziców za tak wspaniale prowadzona wszechstronną działalność edukacyjną, patriotyczne wychowanie uczniów, pielęgnowanie tradycji i wdrażanie najcenniejszych wartości z niej wynikających oraz cech osobowych Patrona szkoły w życie społeczności szkolnej i małej Ojczyzny Jedlińsk.