Kontynuacja programu – Żyj Zdrowo

BĘDZIEMY KONTYNUOWALI W 2014 r. REALIZACJĘ PROGRAMU

„ŻYJ ZDROWO”

mleko

     W ramach tego Programu zaplanowaliśmy zorganizowanie m.in. 10 Regionalnych Konferencji dla nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich poziomów edukacji szkolnej. Tematem ich będzie „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”. Wykład i prezentację multimedialną na ten temat przedstawi Pani Aleksandra Cichocka – dietetyk, pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, autorka wielu ciekawych książek i publikacji naukowych na tematy z zakresu zdrowego żywienia. Przewidujemy także poinformowanie uczestników Konferencji przez Przedstawiciela miejscowego Oddziału Terenowego ARR o realizowanych programach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.


 

BĘDZIEMY KONTYNUOWALI W 2014 r. REALIZACJĘ PROGRAMU

„ŻYJ ZDROWO”

mleko

 

   W ramach tego Programu zaplanowaliśmy zorganizowanie m.in. 10 Regionalnych Konferencji dla nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich poziomów edukacji szkolnej. Tematem ich będzie „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”. Wykład i prezentację multimedialną na ten temat przedstawi Pani Aleksandra Cichocka – dietetyk, pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, autorka wielu ciekawych książek i publikacji naukowych na tematy z zakresu zdrowego żywienia. Przewidujemy także poinformowanie uczestników Konferencji przez Przedstawiciela miejscowego Oddziału Terenowego ARR o realizowanych programach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.


Degustację produktów mlecznych zapewni Firma Bakoma oraz pokryje koszty wykładu i przygotowanych dla uczestników Konferencji materiałów.

 

Chcemy m. in. w ten sposób rozszerzyć nasze dotychczasowe działania mające na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

 

Pierwsze 2 Konferencje w tym roku, pod Honorowym Patronatem władz lokalnych, odbędą się w :

  • Łodzi – SP Nr 182, ul. Łanowa 16 – 14.03.2014 r. Początek godz. 11.00
  • Łącznej k/Kielc, Zespół Szkół, ul.Kamionki 63– 20.03.2014 r. Początek godz. 10.00
  • Kutnie, Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego , ul. Staszica 6 – 30.05.2014 r. Początek godz. 11.00

 

Serdecznie zapraszamy. Warto skorzystać z tej szansy !

Szczegółowe informacje nt. Konferencji :

w Łodzi można uzyskać pod tel.: 42 640 58 66, e-mail : sp182@op.pl lub 22 622 70 16,

e-mail : ksps@wp.pl,

w Łącznej – tel.: 664 134 728 –Jolanta Żaczek, e-mail : jolaspzal@poczta.onet.eu

lub 22 622 70 16, e-mail : ksps@wp.pl

lub 22 622 70 16, e-mail : ksps@wp.pl.