Regionalne Stowarzyszenia

Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
ul. Nowowiejskiego 3
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel/fax 34 368 18 11
Przewodniczący – Bogumił Dobosz
Sekretarz – Alicja Mielczarek
e-mail : stowarzysz.czest@onet.eu

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
ul. Jagiellończyka 10
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
Przewodniczący – Tadeusz Biczysko
Sekretarz – Stanisław Jaroszewicz
e-mail : gspsz@gobit.com.pl

Jeleniogórskie Stowarzyszenie NCPS
Al. Jana Pawła II 25
58-506 JELENIA GÓRA
tel. 75 642 48 13
Przewodniczący – Jerzy Pleskot
Sekretarz zegarek repliki – Waldemar Motyka

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
ul. B. Chrobrego 9
31-519 KRAKÓW
tel. 12 413 52 30
Prezes Zarządu – Bohdan Piotrowicz
Specjalista ds. organizacyjnych – Renata Chmielewska
e-mail: biuro@spsm.edu.pl

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
ul. Kopcińskiego 54
90-032 ŁÓDŹ
tel. 42 674 14 25
e-mail: biuro@lsps.pl
Przewodnicząca Stowarzyszenia – Iwona Bartosik
Dyrektor Biura Stowarzyszenia – Daria Gabarkiewicz

Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Ostrołęce
ul. Gen. Berlinga 5
Zespół Szkół Nr 3
07-410 OSTROŁĘKA
tel/fax : 29 760 36 92
Przewodnicząca – Marianna Woźniak
Skarbnik – Irena Arciechowska

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
ul. Jęczmienna 10
87-100 TORUŃ
tel. 56 622 37 85
Przewodniczący – Roch Kiełpiński
Sekretarz – Edmund Rydzewski

Wrocławskie Stowarzyszenie NCPS
adres do korespondencji:
skr. poczt. 2016
50-950 Wrocław 1
Przewodniczący – Bogusław Żyborski
Sekretarz – Adam Kiewicz