Ważna wiadomość dot. Regionalnych Konferencji nt. „Żyj zdrowo” dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Nowym Roku Szkolnym 2019/2020

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zrealizujemy prośbę dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprawie kontynuowania organizowania Konferencji „Żyj zdrowo” w Nowym Roku Szkolnym 2019/2020. W I półroczu tj. w miesiącach październik-grudzień 2019 planujemy zorganizowanie wspólnie z władzami samorządowymi i więcej