SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ

Projekt KSPS „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, wygrał konkurs „Edukacja ekologiczna 2011″ organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizację projektu rozpoczynamy w styczniu 2012 od Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznlo-Programowej” nt. „Jak zwiększyć efektywność i skuteczność szkoły w kształtowaniu więcej