Uroczyste podsumowanie XXVII edycji wręczenia stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom i nagród nauczycielom nowatorom w Urzędzie Miasta Łodzi dn. 27.10.2022

Sala Konferencyjna Urzędu Miasta Łodzi wypełniona była 27 października 2022 r. wybitnie uzdolnionymi uczniami i nauczycielami nowatorami szkół z terenu Miasta Łodzi i województwa.

Przybyły także władze samorządowe na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi

p. Marcinem Gołaszewskim i Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Małgorzatą Moskwa-Wodnicką. Na uroczystość przybył także Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi p. Krzysztof Makowski, władze statutowe Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na czele z b. Przewodniczącą Iwoną Bartosik i aktualną Przewodniczącą Agnieszką Błażejczyk oraz przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych i sponsorzy, wśród których była również Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS.

Część oficjalną, którą prowadziła aktorka Monika Kamieńska poprzedził występ chóru

I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi pod batutą nauczyciela muzyki – p. Mariusza Lewego.

W niezwykle serdecznej, wręcz rodzinnej atmosferze goście i sponsorzy skierowali wiele gratulacji do uczniów i nauczyciel, słów uznania i podziękowania dla organizatorów tego przedsięwzięcia oraz życzenia osiągania dalszych sukcesów.

Najserdeczniejsze gratulacje i życzenia nominowanym wszystkim uczniom do otrzymania stypendiów i nauczycielom nowatorom nominowanym do otrzymania nagród przekazała

w imieniu KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka.

Z radością i wdzięcznością dla Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole podkreśliła efektywną współpracę w realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych, a w szczególności Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i Literackiego

pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”. Zaprosiła do udziału w nich uczniów i nauczycieli uczestniczących w tej Gali, a władze samorządowo-oświatowe m. Łodzi o Patronat Honorowy. Zostało to przyjęte przez uczestników uroczystości burzliwymi oklaskami.

Niezwykle ważną częścią Gali było wręczenie stypendiów najzdolniejszym uczniom i nagród nauczycielom nowatorom.

Stypendia wręczono 18 uczniom z różnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

a nagrody – 9 nauczycielom.

Stypendium w wysokości 1800,00 zł ufundowane przez KSPS wręczyła Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka wybitnie utalentowanej uczennicy – Laurze Gałązce.

Po zakończeniu części oficjalnej wszystkich uczestników Gali zaproszono na spotkanie integracyjne i poczęstunek.

Było bardzo miło, dzielono się doświadczeniami i motywowano do dalszych wspólnych działań dla dobra edukacji młodego pokolenia Łodzi i środowisk lokalnych.

Serdeczne gratulacje i podziękowania za profesjonalne przygotowanie i uroczyste podsumowanie XXVII edycji niezwykle cennego przedsięwzięcia edukacyjnego.

Brawo !!!