Protokół z obrad Komisji Konkursowej ds. oceny prac plastycznych przysłanych na XXVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”

Komisja oceniająca prace plastyczne nadesłane na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie,  pt. KWIATY DLA BABCI I DZIADKA, wykonane  wieloma  różnymi  technikami  plastycznymi,  przez uczniów szkół podstawowych i liceów – dokonała oceny i weryfikacji prac więcej