Profesjonalne XV Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu w SP 182 
im Tadeusza zawadzkiego Zośki W Łodzi w dn. 9.03 2018

Dnia 9 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi odbyły się kolejne już – XV Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu. Ideą przedsięwzięcia jest nie tylko popularyzacja czytania, ale też doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, staranności językowej oraz udowodnienie, że możliwe jest przeczytanie obszernego tekstu w bardzo krótkim czasie z zapamiętaniem szczegółów. Tegoroczne mistrzostwa podobnie jak poprzednie rozgrywane były w trzech etapach. Pierwszy i drugi etap odbyły się w poszczególnych szkołach. Stanowiły one jednocześnie eliminacje do finału tj. XV Mistrzostw.

Na Mistrzostwa przyjechało wraz z opiekunami 42 najlepszych uczniów, którzy zostali wyłonieni po pierwszym i drugim etapie w swoich szkołach podstawowych. Reprezentowali oni 20 placówek z Łodzi i województwa łódzkiego, m.in.: ze Starych Skoszew, Lipin, Dłutowa, Rudy Bugaj oraz z Pruszkowa w woj. mazowieckim.

Celem XV mistrzostw było wyłonienie spośród 42 finalistów:
Mistrza, I Wicemistrza i II wicemistrza w trzech kategoriach klas tj. 2-3; 4-5; 6-7.

Motywem przewodnim tekstów przygotowanych do przeczytania przez uczestników  były znane i zasłużone dla Łodzi kobiety: Irena Tuwim, Teresa Lipowska, Hanna Zdanowska. Następnie uczniowie udzielali odpowiedzi na 10 pytań znajdujących się na odrębnym arkuszu konkursowym.

 

 

Oficjalnego otwarcia i powitania gości Mistrzostw dokonała wspaniała pani dyrektor SP 182 mgr. Iwona Sosnowska. Dalszą część spotkania prowadziła wybitna nauczycielka tej szkoły mgr. Joanna Bartczak

Zgodnie z regulaminem Mistrzostw, Komisja Sędziowska przy przy wyłanianiu zwycięzców kierowała się głównie współczynnikiem efektywności czytania określanym na podstawie iloczynu ilości słów (tempa) oraz współczynnika stopnia zapamiętania przeczytanego tekstu.  Mistrzami tegorocznych zawodów zostali:

W kategorii klas II – III; BORYS WIERSTAKOW (SP 120 w Łodzi) – 265 słów/min

W kategorii klas IV – V: MONIKA NOWICKA (SP 48 w Łodzi) – 574 słowa/min

W kategorii klas VI – VII: KAROLINA KOZŁOWSKA (SP w Rudzie Bugaj) –  883 słowa/min

Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz – Nowicka serdecznie pogratulowała wszystkim finalistom z 20 szkół podstawowych, ich nauczycielom oraz rodzicom a szczególnie wyłonionym przez komisje sędziowską laureatom tegorocznych Mistrzostw. Podkreśliła, ze jednym z 12 cyklicznych programów edukacyjno-wychowawców jest program pod nazwą „Promowanie i rozwijanie młodych talentów” w ramach którego przeprowadzamy co roku ogólnopolskie konkursy plastyczne i literackie, a podsumowanie każdej z czterech edycji organizowaliśmy wspólnie z ŁSPS w Łodzi w AOIA. Organizujemy plenery plastyczne, obozy językowe a w tym roku w okresie wakacji odbędą się także warsztaty edukacyjne połączone z wypoczynkiem dla uczniów pracujących w samorządach uczniowskich i uczniów redagujących gazetki szkolne. Serdecznie zaprosiła uczestników mistrzostw do udziału w tegorocznym wypoczynku.

Mistrzostwa w szybkim czytaniu organizowane od 15 lat przez SP 182 służą także rozwojowi talentu uczniów szkół podstawowych, szlifowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, zapamiętywania szczegółów, a także dokonywaniu prawidłowych odpowiedzi na postawione pytania. Przedsięwzięcie przyczynia się zatem do rozwoju potencjału wiedzy intelektualnego ucznia co sprawia, że cele mistrzostw  wpisują się idealnie w jeden z wielu cyklicznych programów prowadzonych od 24 lat przez KSPS „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Darzymy więc ogromnym   szacunkiem wszystkich, którzy z nami realizują te cele.

Przewodnicząca gorąco podziękowała społeczności szkolnej SP 182 na czele z panią dyrektor za 15 lat organizowania tych niezwykle ważnych pod względem edukacji mistrzostw. W dowód uznania wręczyła ufundowany przez KSPS puchar z życzeniami dalszych sukcesów w rozwoju młodych talentów. Upominki książkowe zostały wręczone komisji sędziowskiej oraz najbardziej zasłużonym nauczycielom tej szkoły a dla wszystkich uczestników mistrzostw zostały przygotowane płyty i inne materiały edukacyjne w imieniu KSPS.

Mistrzostwa odbywały się pod patronatem Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (  Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (ŁSPS), Pani Hanny Zdanowskiej – Prezydent Miasta Łodzi oraz Pana Zbigniewa Rau – Wojewody Łódzkiego. Nagrody dla laureatów (gry planszowe, programy multimedialne  karty podarunkowe EMPIK, książki, głośniki, sprzęt sportowy, plecaki oraz wiele innych upominków) zostały ufundowane między innymi przez KSPS oraz ŁSPS

Wszystkim uczestnikom mistrzostw serdecznie gratulujemy i dziękujemy.