Piękna i wzruszająca Gala Laureatów XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w dn. 22 stycznia 2018 r.

Patronat Honorowy sprawowali : Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska, Marszałek Woj. Łódzkiego – Witold Stępień i Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska.

 

W radosny i świąteczny nastrój bardzo licznie zgromadzonych uczestników Gali Laureatów w sali teatralnej Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Dniu Święta Dziadka wprowadził dziecięcy zespół wokalno-taneczny z SP Nr 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi. Wielu laureatów z różnych regionów Polski przyjechało nie tylko ze swoimi nauczycielami, pod kierunkiem których wykonane zostały piękne prace plastyczne i literackie na konkursy, ale także ze swoimi rodzicami i dziadkami. Nie zabrakło też przedstawicieli Honorowych Patronów, Honorowych Babć i Dziadków, władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, dyrektorów szkół, babć i dziadków z m. Łodzi, przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących z Krajowym i Łódzkim Stowarzyszeniem.

Organizatorzy Gali zadbali także o umożliwienie wszystkim uczestnikom obejrzenia wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych oraz zapoznanie się lub wzięcie do swoich domów nagrodzonych i wyróżnionych przez Komisję Konkursową wierszy.

 

Oficjalnego otwarcia, powitania gości i wszystkich uczestników tej pięknej i wzruszającej Gali dokonała Monika Kamieńska – aktorka, Honorowa Babcia w 2016 roku, dyrektorka AOIA, w którym odbyły się również dwie Gale w poprzednich latach (2016 i 2017). Gorącymi oklaskami została powitana I Honorowa Babcia w 2007 r. tego ważnego przedsięwzięcia – znakomita aktorka Teresa Lipowska.

Godność Honorowych Dziadków tegorocznej Gali pełnili wspaniali i niezwykle zasłużeni  lekarze w ochronie zdrowia i ratowaniu życia dzieci i ich matek : Profesor Jadwiga Moll – Kierownik Kliniki Kardiologii i Profesor Jacek Moll – Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Po zaprezentowaniu się Honorowi Dziadkowie otrzymali piękne bukiety kwiatów i obrazy namalowane przez dzieci. Honorowym Dziadkom towarzyszyła 10-tka ich wnucząt z rodzicami. Najmłodsza wnuczka ma zaledwie kilka miesięcy. Spisała się nadzwyczaj dzielnie.

W imieniu władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole głos zabrała Zofia Grzebisz-Nowicka. Wyraziła radość i satysfakcję, że Ogólnopolskie Konkursy Plastyczny i Literacki organizowane od 24 lat co roku w ramach programu pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów” cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży, mimo rosnącej ilości pokus gier elektronicznych. Świadczy to m.in. o ważności i atrakcyjności celów, które realizujemy wspólnym wysiłkiem poprzez te konkursy. Dotychczas wpłynęło na nie prawie 15500 pięknych prac plastycznych i literackich. Komisje Konkursowe wytypowały 540 uzdolnionych plastycznie i literacko autorów tych prac, których nagrodziliśmy dzięki wspaniałym sponsorom cennymi nagrodami rzeczowymi na Galach Laureatów. Przewodnicząca skierowała serdeczne podziękowania do wszystkich osób fizycznych i prawnych, które od lat pomagają w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawczego. Szczególne podziękowania, gratulacje i najlepsze życzenia osiągania dalszych sukcesów przekazała wszystkim Laureatom i Wyróżnionym, ich nauczycielom, dyrektorom szkół i rodzicom uczestników tych konkursów. Podkreśliła, że jesteśmy wszyscy dumni z tak utalentowanych uczniów. Ale najbardziej dumni i szczęśliwi są babcie i dziadkowie, dla których ich wnuczęta namalowały tak piękne bukiety kwiatów i napisały tak wzruszające wiersze. Zawarta jest w nich nie tylko miłość, szacunek, wdzięczność za troskliwą opiekę, pomoc, radę, naukę dla babci i dziadka, ale także zawarty jest w nich talent, którego nie wolno zmarnować. Trzeba go pielęgnować, doskonalić i wzbogacać. Jest to jeden z 7 celów naszych konkursów. Będziemy je chcieli nadal wspólnym wysiłkiem realizować. Przyjęto to burzliwymi oklaskami.

 

Niezwykle ważną częścią Gali było wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom prowadzącym. Pani Teresa Lipowska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej ds. oceny 136 wierszy przysłanych na IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” przedstawiła protokół Komisji. Zaprezentowała także w profesjonalny sposób 3-y wybrane przez siebie wiersze laureatów. Było to bardzo wzruszające i nobilitujące, nie tylko dla ich autorów, ale całej Gali.

Komisja przyznała aż 12 nagród, w tym po 2 nagrody specjalne w grupie najmłodszych i najstarszych uczestników oraz 11 wyróżnień.

Następnie p. Anna Ozga-artystka plastyk, Przewodnicząca Komisji Konkursowej ds. oceny 308 prac plastycznych przysłanych na XXIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” przedstawiła protokół Komisji. Komisja w 2 kategoriach wiekowych nagrodziła aż 10 autorów prac plastycznych, w tym 3-m najmłodszym (7-9 lat) i jednemu w grupie najstarszych przyznała nagrody specjalne oraz 7 wyróżnień.

Łącznie w obu konkursach zostało nagrodzonych i wyróżnionych pięknymi nagrodami rzeczowymi 40 młodych twórców prac plastycznych i literackich.

Sześć pierwszych nagród w różnych kategoriach to były laptopy, drugie nagrody – to tablety, trzecie nagrody – to słuchawki lub notebooki, wyróżnienia – to powerbanki, plecaki, pen-drivy, latarki. Ponadto wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy, po 2 książki, płyty, przewodniki, farby, gadżety (kubki, torby, przybory szkolne). Wszyscy nauczyciele otrzymali dyplomy i po 2 upominki książkowe. Było wiele wzruszeń, radości, gratulacji i braw !!! Nagrody wręczali Honorowi Dziadkowie tegorocznej i poprzednich edycji, Patroni Honorowi, sponsorzy, członkowie władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne były zaprezentowane nie tylko na wystawie, ale również na ekranie  w trakcie trwania Gali. Natomiast nagrodzone i wyróżnione wiersze były wyłożone w kuluarach Ośrodka do czytania przez uczestników Gali.

Miłą niespodzianką dla Honorowych Dziadków, Patronów Honorowych, sponsorów i najbardziej zasłużonych osób na tegorocznej Gali było wręczenie im obrazów namalowanych przez dzieci oraz przekazanie przez p. Teresę Lipowską swojej książki pt. „Rozmowy nad rodzinnym albumem”. Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka wraz z podziękowaniami wręczyła w imieniu KSPS Państwu Profesorom Mollom – „Poradnik żywieniowy” p. Aleksandry Cichockiej z Instytutu Żywności i Żywienia; Pani Teresie Lipowskiej – „Księgę pisarzy”; kilku osobom najbardziej zasłużonym przy organizacji Gali – różne albumy. Firma Bakoma ufundowała dla wszystkich zestawy galanterii mlecznej. Wszyscy obdarowani przyjęli upominki z ogromnym wzruszeniem i wdzięcznością.

Oprawę artystyczną Gali przygotowały utalentowane dzieci z SP Nr 44 w Łodzi. Uczestnicy Gali nagrodzili ich burzliwymi oklaskami. Oficjalnego zakończenia Gali dokonała Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Przekazała też wszystkim serdeczne podziękowania za udział i zaprosiła na Galę Laureatów w przyszłym roku.

Następnie, podobnie jak w poprzednich latach, odbyło się w rodzinnej, serdecznej atmosferze spotkanie integracyjne wszystkich uczestników Gali połączone z poczęstunkiem. Było wiele radości, wzruszeń, uścisków i wymiany ciekawych doświadczeń. Wielkie brawa dla wszystkich, których wspólny wysiłek złożył się na kolejny sukces edukacyjno-wychowawczy !!!