Uroczyste podsumowanie XXIX edycji programu edukacyjno-wychowawczego KSPS

z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie” połączone z Jubileuszem X-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chorzelach w Klubie Przodujących Szkół

w dn. 12 grudnia 2017 r.

 

Przyjechały do PSP Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach na tę piękną uroczystość delegacje na czele ze swoimi dyrektorami ze wszystkich szkół klubowych i szkół współpracujących ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Ostrołęce. W składzie delegacji było również 30 uczniów, którym Kapituła przyznała po 500,00 zł stypendium. Dwa z nich, podobnie jak w poprzednich latach, zostały ufundowane przez KSPS. Liczną grupę zaproszonych gości –nauczycieli, uczniów i rodziców – serdecznie powitała Dyrektorka tej szkoły – Pani Weronika Wilkosz. Przedstawiła także w bardzo interesujący sposób prezentację multimedialną o działalności szkoły w okresie 10 lat przynależności tej szkoły do Klubu Przodujących Szkół KSPS .

Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce Marianna Woźniak przedstawiła stypendystów, serdecznie im pogratulowała, podziękowała wszystkim sponsorom i dyrektorom szkół, społeczności szkolnej PSP w Chorzelach oraz złożyła wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie Marianna Woźniak i Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka przekazały pisemne podziękowania i upominki książkowe 4-em wspaniałym dyrektorkom szkół, które przeszły na emeryturę, ale nadal pozostały w gronie Przyjaciół Krajowego i Ostrołęckiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Są to : Grażyna Mierzejewska, Agnieszka Deptuła, Alina Chorążewicz i Marianna Białczak.

Niezwykle ważną częścią uroczystości było wręczenie kierownictwu szkoły – Dyrektorce Weronice Wilkosz, Przewodniczącej Rady Rodziców Ewie Bańce i Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego Miłoszowi Dygnusowi pucharu i upominków książkowych ufundowanych przez KSPS za szczególne zasługi w okresie 10-ciu lat przynależności do Klubu Przodujących Szkół.

Puchar i upominki wręczyli członkowie KSPS, Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka, Wiceprzewodniczący Marian Popławski i Grzegorz Oracz- członek KSPS i Wiceprzewodniczący SPS w Ostrołęce. Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka w swoim wystąpieniu serdecznie pogratulowała i podziękowała całej społeczności szkolnej za aktywny udział w kilku ogólnopolskich programach edukacyjno-wychowawczych realizowanych co roku przez KSPS takich jak m.in. : „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”, Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne i Literackie, w których 2 uczennice zdobyły I nagrodę i wyróżnienie, „Żyj zdrowo”; Pomoc rodzinie i szkole w zorganizowaniu wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów”,  w ramach którego to programu uczniowie wyjeżdżali w góry i nad morze oraz za udział w wielu programach i przedsięwzięciach realizowanych przez SPS w Ostrołęce i szkoły klubowe. Złożyła też wszystkim uczestnikom Gali Bożonarodzeniowej gorące życzenia świąteczne i noworoczne.

Podobnie, jak na podsumowaniach wszystkich dotychczasowych edycji programu z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie Boże Narodzenie i Wielkanoc” odbyły się wcześniej pod kierunkiem florystyki i nauczycieli plastyki konkursy na najpiękniejsze : kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne i wystrój stołu wigilijnego. Duża część z nich została umieszczona na wystawie towarzyszącej Gali, którą podziwiali jej uczestnicy.

Oprawę artystyczną Gali zapewnili utalentowani uczniowie tej wspaniałej szkoły, którzy pod kierunkiem nauczycieli przedstawili w bardzo interesujący i profesjonalny sposób tradycje polskie i obrzędy Bożego Narodzenia. W podziękowaniu za ten piękny występ Przewodnicząca KSPS przekazała Mikołajowi koszyk słodyczy i torbę orzechów, aby obdarował wszystkie dzieci i nauczycieli.

Uroczystość zakończyła wspólna wieczerza wigilijna, która przygotowały Mamy uczniów tej szkoły. Było wiele wzruszeń, serdeczności, przyjacielskich uścisków, wzajemnych życzeń inspirujących do dalszego wspólnego działania …. Brawo !

Serdecznie raz jeszcze za wszystko dobro dziękujemy !!!