XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble w Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – szkole klubowej KSPS  w Kutnie w dn. 26 maja 2017 r.

 

 

Na tegoroczne Mistrzostwa Szkół w Scrabble , które odbyły się podobnie jak poprzednie w Gimnazjum Nr 2 w Kutnie, należącej od 12 lat do Klubu Przodujących Szkół, przyjechało 56 drużyn z 38 szkół z różnych regionów kraju. 18 drużyn reprezentowało szkoły podstawowe, 12 drużyn – gimnazja i 8 drużyn – szkoły ponagimnazjalne (5 LO i 3 Zespoły Szkół). Najwięcej drużyn, bo aż 30 przyjechało z woj. mazowieckiego (9 z Warszawy i 21 z różnych powiatów woj. mazowieckiego); 12 drużyn reprezentowało woj. łódzkie (1 drużyna z Łodzi i 10 z woj. łódzkiego). Z pozostałych województw : dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, śląskiego, wielkopolskiego przyjechało po 1-2 drużyny.

Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonał główny organizator p. Juliusz Sieradzon – Dyrektor wspaniałego Gimnazjum Nr 2 w Kutnie.

Intelektualna, profesjonalnie zorganizowana rywalizacja 112 zawodników grających w 56 drużynach w 3-ch kategoriach szkół trwała 7 godzin. Merytoryczny nadzór sprawowała Komisja sędziowska na czele z głównym sędzią p. Maciejem Śliwą z Polskiej Federacji Scrabble

 

 

 

Niezwykle emocjonujące było także ogłoszenie wyników Mistrzostw i wręczenie nagród.

 

WYNIKI:

Szkoły podstawowe :

I m-ce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

II m-ce: Szkoła Podstawowa nr 98 im. L. M. Montgomery w Warszawie

III m-ce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. St. Reymonta w Radomsku

 

Gimnazja:

I m-ce: Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

II m-ce: Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie

III m-ce: Gimnazjum nr 4 w Jaworznie

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

I i II m-ce: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

III m-ce: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu

 

 

 

Puchar i nagrody książkowe ufundowane przez KSPS dla najlepszej drużyny ze szkół reprezentujących w Mistrzostwach szkoły należące do Klubu Przodujących Szkół, którą okazała się drużyna Gimnazjum Nr 2 w Kutnie wręczyła Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. Serdecznie pogratulowała i życzyła dalszych zwycięstw nie tylko w grze w Scrabble, ale również w innych tematycznych konkursach i rozgrywkach. Złożyła też serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w Mistrzostwach wszystkim zawodnikom i ich nauczycielom, a w szczególności drużynom, które zwyciężyły w tegorocznych Mistrzostwach. Słowa uznania i podziękowania skierowała także do władz samorządowych, organizatorów, honorowych patronów, współorganizatorów, sponsorów i wszystkich osób prawnych i fizycznych, których wspólny wysiłek złożył się zrealizowanie tego przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawczego, jakim są Mistrzostwa Szkół w Scrabble. Zapewniła, że Krajowe i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, podobnie jak dotychczas, wspierać będą organizowanie tego rodzaju Mistrzostw, bo wpisują się one także w ogólnopolski cykliczny program edukacyjno-wychowawczy realizowany co roku przez KSPS pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”.

Gorące podziękowania i gratulacje złożyła Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, uczniom i rodzicom Gimnazjum Nr 2 za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw. Wręczyła Dyr. Juliuszowi Sieradzonowi ufundowany przez KSPS puchar i album oraz upominki książkowe p. Małgorzacie Sieradzon i p. Renacie Chodorowskiej, zasłużonym nauczycielkom tego Gimnazjum m. in.w organizowaniu Mistrzostw Szkół w Scrabble. Przekazała także upominki książkowe dla wszystkich uczniów i ich nauczycieli z Gimnazjum Nr 2 uczestniczących w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”. Podobne upominki dla uczestników konkursów przekazała również na ręce p. Danuty Blus – Dyr. Sp Nr 2 w Kutnie i p. Lidii Nowocin – Dyr. Gimnazjum Nr 3 w Kutnie.

 

 

 

Scrabble to znakomita gra edukacyjna, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi w każdym wieku, łącząca wartości, edukacyjne z wychowawczymi. Rozwija kompetencje społeczne. Stymuluje spostrzegawczość, refleks, pamięć, koncentrację i koordynację. Wzbogaca zasób słów, rozwija logiczne myślenie, doskonali umiejętność liczenie pamięciowego. Po dziesięciu latach propagowania gry zauważamy rosnące zainteresowanie nią. Ze względu na walory edukacyjne i wychowawcze warto popularyzować scrabble wśród młodzieży szkolnej jako jedną
ze zdrowych form spędzania czasu wolnego. 

Cele  przyświecające organizacji turnieju to m.in.:

  • popularyzacja wśród młodzieży gry jako propozycji zagospodarowania czasu wolnego,
  • doskonalenie posługiwania się językiem polskim poprzez wzbogacanie zasobu słów i form odmiany wyrazów,
  • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, 
  • doskonalenie umiejętności liczenie pamięciowego, 
  • propagowanie gry łączącej zabawę z rozwijaniem wyobraźni i logicznego myślenia,
  • ćwiczenia pamięci, 
  • popularyzowanie gry jako formy rozwijania osobowości gracza w zakresie umiejętności podejmowania decyzji strategicznych, radzenia sobie ze stresem, gospodarki czasem,
  • rozwijania kompetencji społecznych, nawiązywanie kontaktów społecznych.

 

Dotychczas zorganizowane 15 Mistrzostw Szkół w Scrabble udowodniły, że warto w tym przedsięwzięciu edukacyjno-wychowawczym uczestniczyć i popularyzować grę w scrabble w różnych typach szkół w kraju.

XV Mistrzostwa Szkół w Scrabble odbyły się, podobnie jak w poprzednich latach, pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. Kutno – p. Zbigniewa Burzyńskiego, przy współudziale Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz Polskiej Federacji Scrabble.

Gratulujemy i dziękujemy !!!