WYPOCZYNEK WAKACYJNY DZIECI I MŁODZIEŻY NA TURNUSACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ KSPS W 2015 R.

dzieci_na_plazy

 

w_morzu

pod_wielka_krokwia

Zorganizowany przez nas w br. wypoczynek wakacyjny był, podobnie jak w latach poprzednich, zdrowy, atrakcyjny, radosny i pożyteczny dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

„Były to fajne wakacje”. Tak ocenili je uczestnicy naszych turnusów, nauczyciele i rodzice.

Zakończyliśmy 4 turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe dla ok. 300 dzieci i młodzieży z terenu 22 powiatów i fantastyczny plener plastyczny. Tegoroczny wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży połączony był, podobnie jak w latach poprzednich, z różnymi formami profilaktyki zdrowotnej, edukacji, kulturalnej rozrywki, rekreacji, sportu i krajoznawstwa.

Bardzo udany był także plener plastyczny w Jastrzębiej Górze.78 młodych artystów doskonaliło i rozwijało swoje umiejętności plastyczne pod kierunkiem wspaniałej artystki Anny Ozgi i uczyło się malowania na jedwabiu.

Zapewniono wszystkim uczestnikom bezpieczny, atrakcyjny i aktywny wypoczynek, stworzono atmosferę opartą na wzajemnym szacunku i przyjaźni, wzbogacono każdego uczestnika o nowe pozytywne doświadczenia i przeżycia, nauczono współdziałania w grupie, w atmosferze życzliwości i zrozumienia, w poszanowaniu wolności i indywidualności każdego uczestnika, podniesiono stopień samooceny i samoakceptacji, uczono wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby.

dzieci_na_plazy

kapiel_w_morzu

malowanie_na_jedwabiu

Na wszystkich turnusach realizowanych było 5 n/wym. bloków tematycznych:

 

  •  Zdrowie i bezpieczeństwo
  •  Edukacja (ekologiczna, artystyczna , obywatelska) i wychowywanie przez pozytywne działanie
  •  Kulturalna rozrywka, sport, rekreacja
  •  Turystyka i krajoznawstwo
  •  Integracja i samorządność

 

Formy realizacji założeń programowych tych bloków tematycznych były różnorodne, dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników. Każdy z tych turnusów miał określone programem także 2 cele wiodące.

Na wszystkich turnusach rekreacyjno-wypoczynkowych zorganizowano zgodnie z programem bardzo dużo różnorodnych zajęć i zabaw na świeżym powietrzu na boiskach i w salach Ośrodków. Te aktywne formy wypoczynku dostosowane były do wieku i zainteresowań uczestników. Największą popularnością na 3 turnusach nad morzem (w Łebie i w Jastrzębiej Górze) cieszyły się kąpiele w morzu, różne konkursy i zajęcia ruchowe na plaży, ścieżki edukacyjne w SPN (turnusy w Łebie), a w Murzasichlu – wycieczki piesze szlakami górskimi i wąwozami. Dużo radości i wiedzy dostarczyły uczestnikom wszystkich turnusów wycieczki piesze i autokarowe, a także turnieje i rozgrywki sportowe takie jak: piłka siatkowa, koszykowa i nożna, tenis stołowy, bilard, ringo, różne zabawy sprawnościowe, kondycyjne i dyskoteki.

wycieczka_piesza_murzasichle

gimnastyka

w_slowinskim_pn

Zatrudnieni przez Stowarzyszenie nauczyciele wf i ratownicy uczyli również dzieci pływania w morzu i w basenach (uczestnicy turnusu w Murzasichlu). Dzieci poza kąpielą pod nadzorem ratowników i wychowawców, korzystali także z „kąpieli słonecznych”. Wszyscy uczestnicy turnusów w Łebie i w Jastrzębiej Górze chcieli nacieszyć się wodą i słońcem. Chętnie też uczestniczyli w różnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych na plaży. Odbyły się także konkursy na najbardziej oryginalną budowlę z piasku, różnego rodzaju biegi z przeszkodami, biegi sztafetowe, czołganie się pod przeszkodami i skakanie przez przeszkody, podawanie piłki nad głowami czy miedzy nogami, przeciąganie liny, podchody i inne gry np. „w zbijanego”. Zajęcia te wzbudziły również duże zainteresowanie postronnych plażowiczów, często uczestniczących w dopingu zawodników.

Dużym przeżyciem i rozrywką kulturalną był „chrzest wodą morską” dzieci, które po raz pierwszy były nad morzem.

Uczestnicy turnusu w Murzasichlu korzystali z kąpieli w Aqua Parku w Zakopanem i opalania się w trakcie różnorodnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Ośrodka i nad miejscowymi rzekami.

budowle_z_piasku

nad_strumieniem

chrzest

Uczestnicy wszystkich turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych odbyli po 8-10 wycieczek pieszych po Murzasichlu, Zakopanem, Łebie i Jastrzębiej Górze oraz po 4-6 wycieczek autokarowych z przewodnikami. Łącznie na 4 turnusach zorganizowano 38 wycieczek pieszych i 20 wycieczek autokarowych. Dzieci miały więc możliwość poznania różnych aspektów historii, kultury tych regionów, tradycji i obrzędów, a także przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami zwiedzanych miast, wsi nadmorskich i górskich. Dzięki temu poznały wiele elementów kultury materialnej, w tym sakralnej.

Uczestnicy turnusu w Murzasichlu poznali piękno Tatr oraz najciekawsze miejsca Podhala i pasma górskiego Słowacji. Natomiast uczestnicy 3 turnusów zorganizowanych nad morzem poznali najciekawsze historycznie miejsca na Pomorzu i Kaszubach : Trójmiasto, Hel, Westerplatte, Łebę, Lębork, Słupsk, Smołdzino, Władysławowo, Puck, Jastrzębią Górę.

na_westerplatte

 

pod_smokiem_krakow

 

fokarium

Uczestnicy obydwu turnusów w OW „Słowiniec” w Łebie odbyli po 9 wycieczek pieszych po Łebie i okolicy. Najciekawszymi okazały się wycieczki piesze plażą do portu pasażerskiego i rybackiego, wieży widokowej, jeziora Łebsko. Wiele radości i podziwu wywołało uczestnictwo w ścieżkach edukacyjnych pod przewodnictwem edukatorów Słowińskiego Parku Narodowego. Uczestnicy zapoznali się z trasą edukacyjną w O.O. Rąbka w Filii Muzeum Przyrodniczego w Rąbce (trasa „Piaski i Wiatr”) i ruchomymi wydmami na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

na_statku

w_porcie

zwiedzanie_muzeum_w_spn

Na każdym turnusie zorganizowano również wiele zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i ekologii oraz kulturalno-rozrywkowych i sportowych na terenie Ośrodka. Były to: różne konkursy („Mam talent”, tańca, piosenki, najładniejszej fryzury, recytacji, rysunku), turnieje tenisa stołowego, turnieje gry w bilard, zawody gry edukacyjnej w scrabble, ringo, a także turnieje międzyszkolne i międzykolonijne (piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, gra w dwa ognie dla młodszych dzieci). Uczestnicy poszczególnych turnusów uczestniczyli także w różnych imprezach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych zorganizowanych w tym czasie przez miejscowe Domy Kultury i Ośrodki Sportowe.

nauka_tanca

 

zajcia_plast_murzasichle

Zapoznaniu dzieci z tradycjami, obrzędami i zwyczajami ludności żyjącej na Podhalu i Pomorzu służyły przede wszystkim zorganizowane dla uczestników turnusów krajoznawcze wycieczki piesze i autokarowe z przewodnikami oraz zwiedzanie muzeów, ratuszy, miejsc pamięci narodowej, kościołów i innych zabytków w : Trójmieście, Słupsku, Lęborku, Ustce, Westerplatte, Helu, Zakopanem, Krakowie i innych miejscowościach.

w_izbie_regionalnej_murzasichle

 

na_wycieczce

 

Uczestnicy 3 turnusów : w Murzasichlu i 2 turnusów w Łebie kilkugodzinne zajęcia warsztatowe z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu odbyli w siedzibach miejscowych Komend Powiatowych Straży Pożarnych w Zakopanem i Lęborku. Połączone one były z pokazami sprzętu ratowniczego i prelekcjami wygłoszonymi przez edukatorów tych Komend. Były to niezwykle ciekawe i pożyteczne warsztaty, zarówno dla dzieci, jak też i wychowawców.

zajcia_z_policja

 

zajecia_ze_straza_i_policja

 

ze_strazakami

 

Sprawdzianem wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa były zorganizowane na każdym turnusie olimpiady, różne konkursy. Jednym z nich był konkurs plastyczny pt.: „Mam pomysł na bezpieczną zabawę (w lesie, nad wodą, na boisku, na podwórku), „Potrafię bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie domowym i rolnym”. Laureaci wszystkich olimpiad i konkursów zostali nagrodzeni ciekawymi nagrodami rzeczowymi.

Uczestnicy wszystkich turnusów uczestniczyli też w quizach pt.; „Na czym polega zdrowy styl życia”, „Jak racjonalnie i zdrowo odżywiać się”, „Jak zdrowo spędzać wolny czas”. Miały one duży walor edukacyjno-wychowawczy dla dzieci.

Uczestnicy turnusu w OW „Jurysta” w Jastrzębiej Górze uczestniczyli w warsztatach nt. promocji zdrowia psychicznego , z komunikacji społecznej uczuć, rozwiązywania sytuacji trudnych, które przeprowadziła Kierowniczka turnusu Magdalena Piechota.

Na każdym turnusie, podobnie jak w latach poprzednich, uczestnicy wybierali w sposób demokratyczny Młodzieżową Radę Turnusu. Reprezentowała ona ich sprawy wobec kadry wychowawców i pomagała w zrealizowaniu ambitnego programu na swoim turnusie.

chrzest_2

 

ognisko_murzasichle

 

ognisko_leba

 

Na zakończenie każdego turnusu uczestnicy przy pomocy wychowawców, instruktorów i Młodzieżowych Rad Turnusów przygotowali bardzo bogatą część artystyczną w wykonaniu utalentowanych artystycznie dzieci i wystawy prac konkursów plastycznych.

Każdy uczestnik naszych 4 turnusów otrzymał dyplom i przynajmniej jedną nagrodę książkową za aktywne uczestnictwo w realizacji programu na swoim turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym. Natomiast laureaci różnych konkursów, olimpiad i zwycięzcy rozgrywek, turniejów sportowych otrzymali po kilka cennych książek, różnych pomocy naukowych i innych nagród rzeczowych.

zakonczenie_turnusu

Program profilaktyczno-zdrowotny, edukacyjno-wychowawczy, kulturalno-oświatowy ,rekreacyjno-sportowy i turystyczno-krajoznawczy był dla każdego turnusu bardzo ambitny i bogaty w formy realizacyjne. Wiele z nich ma charakter długofalowy. Dzieci otrzymały na turnusach niezbędną wiedzę , inspiracje i motywację do ich kontynuowania w miejscu stałego zamieszkania. Stanowi to, choć mały, ale jakże bardzo ważny element wzmacniający długofalowe działania rodziny, szkoły i innych instytucji działających na rzecz prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego młodego człowieka.

Dzięki wysokokwalifikowanej kadrze, dużej różnorodności form realizacyjnych i bardzo dużej aktywności uczestników, ten ambitny program zrealizowano z pożytkiem dla zdrowia i solidnego oraz radosnego wypoczynku dzieci.

Uczestnicy wszystkich turnusów nauczyli się wielu gier edukacyjnych i zbaw ruchowych na świeżym powietrzu, wielu gier planszowych i zabaw w salach Ośrodków Wypoczynkowych, które pozwolą im po powrocie do swoich domów spędzać wolny czas z pożytkiem dla rozwoju intelektualnego bez nadmiernego korzystania z komputerów i gier w telefonach komórkowych.

dzieci_na_promenadzie

Dzieci wyjechały z turnusów zdrowe i wypoczęte. Dobrze wykorzystały walory zdrowotne morza i gór. Otrzymały wskazówki jak należy na co dzień dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Zdobyły dużą wiedzę i praktyczne wskazówki na temat zachowania bezpieczeństwa własnego i innych. Wzbogaciły też swoją wiedzę na temat higieny osobistej, właściwego odżywiania się i ubierania w zależności od pory roku, a także o negatywnych skutkach brania używek.

zachod_slonca

 

grupa_dzieci

Jesteśmy szczęśliwi, że kolejny raz udało się nam zorganizować fantastyczny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski.

Było to możliwe dzięki pomocy naszych Przyjaciół , dyrektorów i nauczycieli wielu szkół podstawowych i gimnazjalnych , działaczy samorządowych, rodziców, a także dzięki uzyskanemu (w wyniku konkursu ofert) dofinansowaniu pobytu dzieci rolników ze środków FSUSR. Wszystkim osobom fizycznym i prawnym , w tym PKS w Garwolinie, Kierownictwu i personelowi Ośrodków Wypoczynkowych w Murzasichlu, Łebie i Jastrzębiej Górze serdecznie dziękujemy za życzliwość i okazaną pomoc w zrealizowaniu tego przedsięwzięcia.

Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności składamy znakomitej kadrze pedagogicznej i medycznej, edukatorom, instruktorom i wolontariuszom oraz wspaniałym dzieciom i młodzieży za aktywne uczestnictwo w zrealizowaniu tak ambitnego programu na każdym turnusie.

Mamy razem dużo satysfakcji i radości !!!

Dziękujemy za składane nam wyrazy uznania i podziękowania ! Będziemy starali się spełnić życzenia uczestników tegorocznych turnusów składane w trakcie serdecznych pożegnań, aby w przyszłym roku mogli też uczestniczyć w takich turnusach !

dzieci

dzikujemy

Zatem do zobaczenia na zimowiskach w górach, a latem nad morzem !!!

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZNIOM I ICH NAUCZYCIELOM UDANEGO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 !