Piękna uroczystość wręczenia Sztandaru Szkole Podstawowej Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Kutnie należącej do Klubu Przodujących Szkół KSPS w dniu 10 czerwca 2022

Uroczystość wręczenia Sztandaru Szkole Podstawowej Nr 2 w Kutnie w dn.10 czerwca 2022 r. poprzedzono Mszą Świętą celebrowaną przez księdza proboszcza, a następnie zwiedzenia bardzo interesującej wystawy ksiąg pamiątkowych, dyplomów, pucharów i innych trofeów zdobytych w różnych przedsięwzięciach, konkursach, rozgrywkach sportowych przez społeczność szkolną SP i byłe Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego.

Oficjalnego otwarcia i powitania licznego grona Gości dokonała Pani Anna Wiśniewska- Dyrektor tej szkoły. Przedstawiła także najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Niezwykle wzruszający był profesjonalnie przygotowany ceremoniał wręczenia Sztandaru, w tym ślubowanie uczniów. Akt nadania szkole Sztandaru ufundowanego przez Radę i Zarząd Miasta odczytał Zbigniew BurzyńskiPrezydent Kutna, a następnie wręczył go p. Annie Wiśniewskiej – Dyrektor SP Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego, która przekazała go Pocztowi Sztandarowemu. Długa była lista Gości składających społeczności szkolnej gratulacje, upominki, kwiaty i serdeczne życzenia. Wśród nich był także p. Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, p. Mariusz Sikora – Przewodniczący Rady Miasta Kutno, Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS, Sekretarz Oddziału Łódzkiego ZNP, dyrektorzy szkół i wielu innych znakomitych gości. 

Przewodnicząca KSPS w swoim wystąpieniu podkreśliła historyczny i edukacyjno-wychowawczy wymiar tej uroczystości. Serdecznie pogratulowała i podziękowała obecnej społeczności szkolnej na czele z p. Dyrektor Anną Wiśniewską i społecznościom szkolnym byłego Gimnazjum Nr 2 na czele z Dyrektorem Juliuszem Sieradzonem. Z satysfakcją podkreśliła aktywny udział, zarówno byłego Gimnazjum Nr 2, jak też obecnej SP Nr 2 w realizacji kilku ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych KSPS, a także  organizowane wspólnie przez 17 lat Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble. Przekazała również upominki książkowe p. Dyrektor, Przew. Rady Rodziców, Przew. Samorządu Uczniowskiego wraz z gorącymi życzeniami osiągania dalszych sukcesów we wszystkich obszarach działalności wewnętrznej i zewnętrznej szkoły pod nowym Sztandarem.

Oprawę artystyczną zapewnili utalentowani uczniowie szkoły pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli. Uczestnicy uroczystości odwzajemnili się burzliwymi brawami.

Po części oficjalnej odbył się w serdecznej, wręcz rodzinnej atmosferze poczęstunek podczas którego dzielono się wrażeniami, doświadczeniami i propozycjami do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Wielkie brawa, gratulacje i podziękowania dla wszystkich, których efektem była tak piękna, wzruszająca i inspirująca uroczystość !!!

Zdjęcia dzięki uprzejmości : Urzędu Miasta Kutno 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kutnie