Historia

KSPS powstało 04 stycznia 1989 roku jako kontynuacja istniejącego od 1984 roku Krajowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole (KKNCPS). NCPS koncentrował się na inspirowaniu i organizowaniu społecznej aktywności dla poprawy bazy lokalowej i doposażania szkolnictwa. W latach 1984 – 1989 działało blisko 8 tysięcy lokalnych społecznych komitetów, których celem była budowa lub rozbudowa obiektów oświatowych. Dzięki ich aktywności powstało 16.500 miejsc w przedszkolach, 4 tysiące nowych pomieszczeń do nauki w szkołach i 600 mieszkań dla nauczycieli. Większość tych inwestycji zrealizowano repliki zegarków w środowisku wiejskim. NCPS był realizatorem corocznych konkursów pod nazwą ?Zakład pracy pomaga szkole. Laureatami tych konkursów były zakłady pracy wyróżniające się w opiece nad szkołami, niosące im pomoc materialną. Ważną, realizowaną do dzisiaj inicjatywą NCPS było powołanie w 1986 roku Klubu Przodujących Szkół (patrz Klub Przodujących Szkół). Dla uczniów szkół klubowych organizowano corocznie obozy szkoleniowe dla aktywu samorządów uczniowskich. Popularne były spotkania nauczycieli i uczniów organizowane przez sekcje szkół podstawowych, licealnych i zawodowych Rady Klubu. Powstanie w 1989 r. Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole stało się impulsem dla przekształceń Wojewódzkich Komitetów NCPS w samodzielne Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Część z nich działa nadal. Przewodniczącymi Krajowego Komitetu NCPS byli kolejno: profesor Zbigniew Gertych i doktor Tadeusz Szelachowski. Przewodniczącą Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole jest posłanka na sejm ( do 2004 r.) RP Zofia Grzebisz-Nowicka.