Drodzy Pedagodzy i Wychowawcy !

Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją, aby Państwu serdecznie podziękować, przekazać słowa najwyższego uznania i szacunku za ogromny wysiłek intelektualny i organizacyjny w poszerzaniu oferty edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży, za zwiększanie ich szans edukacyjnych i życiowych, za setki autorskich, innowacyjnych programów i przedsięwzięć realizowanych w szkołach i środowiskach lokalnych.

Najlepsze życzenia składamy Dyrektorom szkół i ich nauczycielom, którzy wspólnie z nami współuczestniczą w realizacji wysiłkiem społecznym naszych 12 cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców.

Będziemy Was nadal wspierać i promować, a w szczególności społeczności szkolne zrzeszone w Klubie Przodujących Szkół i Platformie Ekologicznej KSPS. Jesteśmy od 31 lat sprawdzonym w działaniu Przyjacielem polskiej szkoły.

Życzymy Wam Drodzy Pedagodzy i Wychowawcy, a także pracownicy administracji szkolnej jak najlepszego zdrowia, satysfakcji i odpowiedniej gratyfikacji finansowej z tytułu pracy zawodowej, uznania władz oświatowych i organów prowadzących, jak najmniej stresów związanych pandemią. Życzymy także twórczej współpracy uczniów i ich rodziców w tak ciężkim dla nas wszystkich czasie. Miejmy nadzieję, że tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodzony w tak trudnych uwarunkowaniach zdrowotnych, edukacyjnych i organizacyjnych już się nie powtórzy.

Przewodnicząca KSPS

Zofia Grzebisz-Nowicka

Warszawa, dn. 14 października 2020