Konkursy „Kwiaty dla Babci i Dziadka” oraz „Wiersz o Babci i Dziadku”

Ogłoszenie

XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”

i

VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

Po konsultacji z wieloma dyrektorami i nauczycielami plastyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole postanowił kontynuować Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i Literacki pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”.

Mamy świadomość skali trudności, które muszą w okresie trwającej, niestety, pandemii pokonywać każdego dnia zarówno Dyrektorzy szkół, jak też nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, społecznościom szkolnym i organom prowadzącym pomagać.

Nam też nie jest łatwo, ale nie ustajemy w kontynuowaniu przedsięwzięć, które wspierają wysiłki Państwa na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia, promowania i rozwijania młodych talentów, wychowywania ich w szacunku dla wartości rodzinnych i patriotycznych.

Takim celom służą także organizowane od 27 lat – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i od 7 lat Ogólnopolski Konkurs Literacki.

Konkursy te organizowane są w ramach Programu pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Jest to jeden z 12 cyklicznych ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych wysiłkiem społecznym przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z nauczycielami i uczniami różnych typów szkół  Konkursy adresowane są do uzdolnionych plastycznie i literacko uczniów na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

 

Regulamin konkursu literackiego do pobrania

Regulamin konkursu plastycznego do pobrania