Święta Bożego Narodzenia

Drodzy członkowie Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole !

Drodzy Pedagodzy, Uczniowie, Rodzice !

Szanowni Przyjaciele, Darczyńcy, Sponsorzy !

Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, wspomnień, zadumy, wzruszeń, a przede wszystkim radości i miłości w gronie najbliższych. Niech te chwile i świąteczny nastrój umocnią nadzieję na spełnienie najskrytszych marzeń, a Nowy 2020 Rok przyniesie zdrowie, radość i wszelką pomyślność. Niech umocni wiarę w dobro człowieka i ufność w mądrość, która kieruje naszym losem oraz nagrodzi satysfakcją z osobistych, zawodowych i zespołowych dokonań.

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za wszystko dobro, którym obdarowaliście KSPS i polskie szkoły w mijającym 2019 roku. Gorąco dziękuję społecznościom szkolnym zrzeszonym w Klubie Przodujących Szkół i Platformie Ekologicznej KSPS, szkołom In. Wł. St. Reymonta, a także tym, które uczestniczyły razem z nami w realizacji ambitnych Programów m. in. takich jak : „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”; XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka”; VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”, XXXIII i XXXIV edycji Programu „Tradycje i obrzędy polskie Boże Narodzenie i Wielkanoc”; „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”; „Żyj zdrowo”; zorganizowaniu dla uczniów różnych typów szkół 13 turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z edukacją i pleneru plastycznego; „Książka dla bibliotek szkolnych” i innych programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców.

Niech efekty naszych wspólnych działań będą coraz większe i społecznie użyteczne.

Niech przyniosą one radość i inspirację wszystkim, na rzecz których wspólnie działamy.

Wszystkiego najlepszego !!!

Przewodnicząca KSPS

Zofia Grzebisz-Nowicka