Uroczyste podsumowanie XXXIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie – Wielkanoc” połączone z przeniesieniem praw członka Klubu Przodujących Szkół z wygaszanego Gimnazjum Nr 2 na Szkołę Podstawową Nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

W dn. 22 marca 2019 r. w przepięknej scenerii Świąt Wielkanocnych przygotowanej przez wspaniałą społeczność szkolną SP Nr 4 i wygaszane Gimnazjum Nr 2 (160 uczniów III klas) w Wyszkowie podsumowano XXXIII edycję programu z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie – Wielkanoc”.

Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego przeniesiono prawa członka Klubu Przodujących Szkół z wygaszanego Gimnazjum Nr 2 im. Obrońców Westerplatte na Szkołę Podstawową Nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie.

Na tę niezwykłą uroczystość przybyli także licznie zaproszeni współorganizatorzy – Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce, miejscowe władze samorządowo-oświatowe, Przyjaciele, dyrektorzy szkół klubowych, goście z Ostrołęki, Wyszkowa, Przasnysza i wielu innych miejscowości.

Niezwykle wzruszająca była I część uroczystości – przedstawienie pasyjne „W cieniu Jezusa” w wykonaniu utalentowanych uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i SP Nr 4 w Wyszkowie. W nagrodę 3 z nich otrzymało od Przewodniczącej KSPS –Zofii Grzebisz-Nowickiej zaproszenie na bezpłatne uczestnictwo w jednym z dziewięciu przygotowywanych przez KSPS turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi formami edukacji nad polskim morzem w okresie tegorocznych wakacji. Nagroda została przyjęta burzliwymi oklaskami przez uczestników uroczystości.

II część uroczystości po wprowadzeniu pocztów sztandarowych otworzyła i serdecznie powitała przybyłych gości znakomita Pani Dyrektor Ewa Runo.

Ważnym wydarzeniem było wręczenie Aktu, na mocy którego zostały przeniesione prawa członka Klubu Przodujących Szkół z wygaszanego Gimnazjum Nr 2 na SP Nr 4 w Wyszkowie. Wręczenia Aktu na ręce : Dyrektor SP Nr 4 – Pani Ewy Runo; Przewodniczącego Rady Rodziców – Grzegorza Kuleszy i Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Oliwiera Ciskowskiego dokonali : Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, Sekretarz KSPS – Anna Wojciechowska i członek Rady Klubu Przodujących Szkół – Grzegorz Oracz. Do Aktu wraz z serdecznymi gratulacjami i życzeniami wręczający w imieniu KSPS dołączyli : paczkę książek dla biblioteki szkolnej, paczkę materiałów do zajęć manualnych dla uczniów SP, paczkę książek dla uczniów wygaszanego gimnazjum, dla p. Dyr. Ewy Runo , obraz z kwiatami namalowany przez dzieci i albumy; a dla byłej dyrektor Gimnazjum Nr 2 – Agnieszki Deptuły i Przew. Rady Rodziców – upominki książkowe.

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka serdecznie pogratulowała i podziękowała nauczycielom,  uczniom i rodzicom, zarówno wygaszanego Gimnazjum Nr 2, jak również ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie za efektywną, innowacyjną, twórczą pracę edukacyjno-wychowawczą i działalność na rzecz środowiska lokalnego, za kształtowanie właściwych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, za nowoczesne kształcenie i dobre wychowanie młodego pokolenia Wyszkowa. Podkreśliła także, że uroczystość ta wpisuje się w ważne przedsięwzięcia Jubileuszu 30-lecia społecznej działalności KSPS, który obchodzony jest pod hasłem „Od 30 lat służymy polskiej szkole”. Przewodnicząca serdecznie podziękowała dyrektorom szkół klubowych, działaczom Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce, z którymi realizowanych jest wspólnie kilka programów edukacyjno-wychowawczych KSPS, a w szczególności takich jak : „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”; „Edukacja ekologiczna i kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży”; „Żyj zdrowo” i „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie i Wielkanoc”, w ramach którego najwięcej edycji zrealizowanych zostało w szkołach klubowych na Ziemi Kurpiowskiej. Wszystkim tym edycjom towarzyszyły konkursy uczniów na najpiękniejszą kartkę świąteczną , stroik świąteczny, ozdobę choinkową na Boże Narodzenie, palmę wielkanocną, pisankę i wystrój stołu świątecznego. Tak było także w tym roku. Piękna i bogata w prace konkursowe wystawa tegorocznej uroczystości obrzędowej świadczy o tym, jak utalentowanych mamy uczniów i nauczycieli . Szczególnie imponująco wyglądało 20 stołów wielkanocnych przepięknie udekorowanych potrawami świątecznymi. Każdy z nich zasługiwał na nagrodę !!!

Dyplomy i nagrody otrzymali autorzy prac konkursowych, którzy zajęli I, II i III miejsce w poszczególnych konkursach. Przewodnicząca KSPS i Dyrektor SP Nr 4 serdecznie im pogratulowały, a wszystkim uczestnikom Gali złożyły najserdeczniejsze życzenia – zdrowych, rodzinnych, radosnych Świąt Wielkanocnych !

Piękny obrzęd wielkanocny zaprezentowali uczniowie III klasy Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 4 w Wyszkowie. Otrzymali od Przewodniczącej KSPS w nagrodę upominki książkowe i koszyk cukierków. Było wiele wzruszeń, radości i gorących braw.

Po części oficjalnej odbyła się wspólna biesiada wielkanocna, która upłynęła w radosnej, rodzinnej atmosferze. Wielkie dzięki za wszystko dobro !!!