Piękny Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie w dn. 12 grudnia 2018 r.

Oficjalną część Jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie poprzedziła Msza Dziękczynna za byłą i obecną społeczność szkolną tej wspaniałej szkoły i poświęcenie nowego sztandaru przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego Stanisława Budzika.

Część oficjalna Jubileuszu, którą otworzyła i powitała Gości znakomita dyrektorka Zespołu Szkół –

p. Halina Rybczyńska odbyła się z udziałem władz samorządowych miasta na czele z Prezydentem p. Krzysztofem Żukiem, władz wojewódzkich na czele z Wicemarszałkiem p. Zbigniewem Wojciechowskim, władz dzielnicy na czele z Przewodniczącym Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna

p. Andrzejem Ziębą, wielu radnych miasta i dzielnicy na czele z Przewodniczącymi Rady i Komisji Edukacji, władz oświatowych miasta i województwa na czele z Kuratorem Oświaty p.  Teresą Misiuk.

Nie zabrakło też Przewodniczącej KSPS – Zofii Grzebisz-Nowickiej, dyrektorów szkół lubelskich, kierownictw bardzo wielu organizacji i instytucji współpracujących ze znakomitym Zespołem Szkół. Gościem specjalnym była p. Irena Płotnicka była nauczycielka tej szkoły mająca 101 lat.

Wzruszającą częścią programu tej pięknej uroczystości było przyjęcie nowego sztandaru w poczet społeczności szkolnej i ślubowanie uczniów.

W bardzo interesujący też sposób p. Dyrektor Halina Rybczyńska i młodzież przedstawiła rys historyczny i bogaty dorobek szkoły. Wszystkim byłym dyrektorom i 101 letniej byłej nauczycielce tego Zespołu p. dyr. wręczyła piękne bukiety róż. Otrzymała je także Przewodnicząca KSPS za pomoc w ufundowaniu nowego sztandaru dla szkoły.

Pan Prezydent Krzysztof Żuk złożył serdeczne gratulacje i życzenia społeczności szkolnej, wręczył Pani Dyrektor oraz kilkunastu najbardziej zasłużonym nauczycielom Medale 700-lecia Miasta Lublin za zasługi dla m. Lublina.

Pan Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski  , Pani Kurator Oświaty Teresa Misiuk i przedstawiciel Wojewody przekazali na ręce Pani Dyrektor listy gratulacyjne, dyplomy uznania i życzenia dalszych sukcesów, a Pani Zofia Żuk wręczyła wraz z życzeniami piękny obraz św. Jana Pawła II wyszyty przez Zakład Odzieżowy „Łuksja”.

Natomiast Zofia Grzebisz-Nowicka gorąco dziękując byłej i obecnej społeczności szkolnej za wszystko dobro wypracowane wspólnym wysiłkiem do serdecznych gratulacji i życzeń dołączyła ufundowany przez KSPS puchar, upominki książkowe i obraz z kwiatami namalowany przez dzieci na tegorocznym plenerze plastycznym. Wręczyła je znakomitej p. Dyr. Halinie Rybczyńskiej . Przewodnicząca w serdecznych słowach podziękowała także za udział tego Zespołu Szkół w realizacji ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych KSPS i Klubu Szkół Reymontowskich. Przypomniała zorganizowaną w 2015 r. Regionalna Konferencję „Żyj zdrowo” dla nauczycieli szkół lubelskich i Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich, których gospodarzem był Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta. Wyraziła przekonanie, że społeczność szkolna tego Zespołu będzie kontynuowała wspaniałe tradycje i łączyła je z nowoczesnością oraz pod nowym sztandarem będzie wierna nieprzemijającym wartościom.

Utalentowana młodzież pod kierunkiem także utalentowanych swoich nauczycieli przedstawiła Gościom spektakl pt. „Człowiek nie może żyć tylko dla siebie” na podstawie „Ziemi obiecanej” Wł. St. Reymonta i pokaz mody młodzieżowej.  Goście odwzajemnili się burzliwymi oklaskami .

W bardzo tez ciepłej i serdecznej atmosferze odbyło się spotkanie integracyjne przy smacznym torcie, kawie i herbatce.

Wielkie gratulacje, słowa uznania i podziękowania !!!