Uroczyste podsumowanie kolejnych edycji 5 Gminnych Konkursów pod hasłem „CHROŃMY BY PRZETRWAĆ – CHROŃMY BY ŻYĆ” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku w dn. 7 czerwca 2018 r.

Tegoroczne uroczyste podsumowanie 5-ciu Gminnych Konkursów odbyło się, podobnie jak w poprzednich latach, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku, która od wielu lat jest w Klubie Przodujących Szkół KSPS, a od września 2017 jest Zespołem Szkolno-Przedszkolnym.

We wszystkich szkołach funkcjonujących na terenie gm. Jedlińsk prowadzonych było od września 2017 do czerwca 2018 r. pięć bardzo ważnych konkursów w 2 grupach wiekowych uczniów.

Zwycięzcy tych konkursów wraz ze swoimi opiekunami i dyrektorami szkół przyjechali

7 czerwca br. na uroczyste podsumowanie kolejnych edycji konkursów do znakomitej szkoły w Jedlińsku.

Sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi.

Pani Elżbieta Religa – dyrektorka ZSP w Jedlińsku serdecznie powitała wszystkich laureatów, dyrektorów, nauczycieli prowadzących, zaproszonych gości, sponsorów, a także liczną grupę uczniów swojej szkoły, która przygotowała świetny program artystyczny do podsumowania każdego z konkursów.

Były to :

  • XVIII edycja Gminnego Konkursu Matematycznego o treściach ekologicznych
  • XVII edycja Gminnego Konkursu Plastycznego
  • XVI edycja Gminnego Konkursu pt. „Wiedza o regionie” z cyklu „Czy znasz swoją gminę ?”
  • X edycja Gminnego Konkursu z jęz. angielskiego pn. „English Five”
  • III edycja Gminnego Konkursu ortograficznego „O pióro Wójta Gminy Jedlińsk”

Wyniki i przebieg każdego konkursu przedstawiały wspaniałe nauczycielki-koordynatorki z ZSP w Jedlińsku. Natomiast nagrody i dyplomy zarówno laureatom 5 konkursów, jak również podziękowania dla nauczycieli prowadzących wręczali sponsorzy i zaproszeni goście.

Na zakończenie uroczystego podsumowania kolejnych edycji tych konkursów Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia przekazała wszystkim laureatom, nauczycielom prowadzącym i dyrektorom szkół, a w szczególności całej społeczności szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku.

Podkreśliła także, że Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole będzie nadal wspierało te i inne konkursy edukacyjno-wychowawcze, gdyż wpisują się one w realizowany wysiłkiem społecznym przez KSPS cykliczny Program pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. W ramach tego programu organizowane są co roku Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne i Literackie, plenery plastyczne, obozy i inne formy wyszukiwania, promowania i rozwijania młodych talentów.

Podziękowała uczniom i nauczycielom ZSP w Jedlińsku za coroczne uczestnictwo w Ogólnopolskich Konkursach, plenerach plastycznych i innych formach edukacji pozaszkolnej.

Zaprosiła też uczniów na wakacyjny wypoczynek połączony z różnymi formami edukacji nad polskim Bałtykiem do Jastrzębiej Góry, Łeby i Stegny.

Do gratulacji i gorących życzeń dołączyła ufundowane przez KSPS upominki książkowe dla Dyrekcji i koordynatorek poszczególnych konkursów.

Cała uroczystość była świetnie przygotowana, sprawnie przeprowadzona i uatrakcyjniona występami artystycznymi utalentowanych uczniów ZSP w Jedlińsku.

Było wiele serdeczności, gratulacji i podziękowań.

Brawo !!!!