Uroczysta Akademia z okazji 5-tej rocznicy nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Podlesiu Dużym imienia Tadeusza Kościuszki

Od 5-ciu lat w dn. 13 czerwca każdego roku cała społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Podlesiu Dużym świętuje Dzień swojego Patrona – Tadeusza Kościuszki.

Szkoła ta od marca 2016 r. jest w Klubie Przodujących Szkół KSPS.

Także w tym roku odbyła się z tej okazji uroczysta Akademia, w której uczestniczyli nie tylko nauczyciele, uczniowie, rodzice tej szkoły, ale również zaproszeni goście, wśród których była Przewodnicząca KSPS, radni na czele z Przewodniczącym i Wójt gm. Stromiec, inspektor oświaty i Przyjaciele szkoły.

Wszystkich uczestników serdecznie powitała Pani Dyrektor Edyta Zając i przedstawiła najważniejsze działania i osiągnięcia szkoły dla uczczenia Patrona w roku szkolnym 2017/2018.

Jednym z nich był wcześniej przeprowadzony wśród uczniów wszystkich klas tej szkoły konkurs dotyczący życia i patriotycznej działalności Tadeusza Kościuszki.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody, dyplomy i gorące brawa uczestników uroczystości.

Serdeczne gratulacje i podziękowania złożyli Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS i Krzysztof Stykowski – Wójt Gminy Stromiec. Przewodnicząca KSPS podziękowała także całej społeczności szkolnej za udział w realizowanych przez KSPS cyklicznych ogólnopolskich programach, takich jak m. in. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”, Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne i Literackie , zimowe i letnie turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z różnymi formami edukacji. Zaprosiła też uczniów na tegoroczne turnusy do Jastrzębiej Góry, Stegny i Łeby. Do gratulacji i podziękowań dołączyła ufundowane przez KSPS upominki książkowe dla uczniów i wyróżnionych w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” i ich nauczycieli prowadzących oraz dla Pani Dyrektor, Przewodniczącej Rady Rodziców, Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, a dla laureatów i młodych artystów przekazała drobne upominki i słodycze.

Piękną oprawę artystyczną całej uroczystości przygotowali utalentowani uczniowie pod kierunkiem znakomitych nauczycieli PSP im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym.

Uczestnicy odwzajemnili się burzliwymi oklaskami.

Było wiele serdeczności, wzruszeń i rodzinnego ciepła.

Brawo !!!