Ciekawe i bardzo pożyteczne Regionalne Konferencje pn. „Żyj zdrowo” dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Ciekawe i bardzo pożyteczne Regionalne Konferencje pn. „Żyj zdrowo” dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

zorganizowane w : Wrocławiu, Legnicy, Busku-Zdroju, Gostyninie, Włocławku i Oświęcimiu

 

 

 

 

W ramach cyklicznego programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Żyj zdrowo” udało się nam wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, miejscowymi władzami samorządowymi i szkołami należącymi do Klubu Przodujących Szkół KSPS zorganizować w okresie październik – listopad 2017 r. kolejnych sześć Regionalnych Konferencji bezpłatnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, wygaszanych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących w miastach Wrocław (5.10.2017) i Legnica (6.10.2017) oraz 4-ch powiatach w : Busku-Zdroju (12.10.2017), Gostyninie (8.11.2017), Włocławku (21.11.2017) i Oświęcimiu (29.11.2017). Łącznie uczestniczyło w nich 661 osób, w tym 358 nauczycieli reprezentujących 485 placówek oświatowo-wychowawczych. Liczba reprezentowanych placówek jest większa od liczby nauczycieli uczestniczących w Konferencjach, gdyż na każdej konferencji było od kilku do kilkunastu nauczycieli reprezentujących, zgodnie z decyzją ich dyrektorów, po 2-3 placówki, np. przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum lub gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną, które są w tym samym Zespole Szkół, Zespole Oświatowym lub Powiatowym Zespole Szkół. W konferencjach uczestniczyli też uczniowie klas biologiczno-chemicznych, miejscowych LO i szkół gastronomicznych

Oficjalnego otwarcia poszczególnych konferencji dokonali przedstawiciele miejscowych władz samorządowych lud dyrektorzy placówek, w których odbywały się te konferencje. We Wrocławiu otwarcia i powitania gości konferencji dokonała Pani Małgorzata Matusiak – Dyrektor Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Nauczycieli; w Legnicy – Wicemarszałek Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego – Tadeusz Samborski i Dyrektor Filii Zakładu Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy – Emilia Janiszak; w Busku-Zdroju – Starosta Buski – Jerzy Kolarz i Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo – Pan Waldemar Wójcik; w Gostyninie – Wicestarosta Gostyniński – Jan Krzewicki; we Włocławku – Przewodniczący Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole –Ryszard Tuliszewski i Dyrektor SP Nr 14 – Anetta Rzekanowska; w Oświęcimiu – Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury – Apolonia Maj.

 

W Konferencji w Starostwie Powiatowym w Gostyninie aktywnie uczestniczyły także dyrektorki szkół : Anna Wojciechowska, Hanna Nagórek i Grażyna Krawczyńska reprezentujące władze statutowe Stowarzyszenia „Nasz Reymont”.

Przewodnicząca KSPS Zofia – Grzebisz-Nowicka na każdej konferencji, podobnie jak na wszystkich poprzednich, referowała ich cele, realizowane inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, konieczne do podjęcia działania dotyczące zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, przeciwdziałania wzrostowi zachorowań na cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze i inne choroby spowodowane najczęściej nieprawidłowym żywieniem. 

 

 

Wykład i prezentację multimedialną na te tematy ze szczególnym uwzględnieniem tematu „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” przedstawiała w interesujący sposób Aleksandra Cichocka – dietetyczka i pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, autorka wielu książek i publikacji naukowych o zdrowym żywieniu.

 

Na zaproszenie Przewodniczącej KSPS Zofii – Grzebisz-Nowickiej w Konferencjach uczestniczyli także Dyrektorzy lub desygnowani przez nich specjaliści z Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którzy przedstawiali stan realizacji dotychczasowych programów „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole” i założenia nowego od września br. „Programu dla szkół”.

Na konferencji w Busku-Zdroju informację na ten temat przedstawił Pan Jacek Toś – Dyrektor OT KOWR w Kielcach, w GostyniniePaweł Smoliński – Wicedyrektor OT KOWR w Warszawie, we WłocławkuWojciech Kędzia – Wicedyrektor OT KOWR w Bydgoszczy, a w Oświęcimiu – Pani Teresa Piekara – Dyrektor OT KOWR w Krakowie i Naczelnik Działu OT Pani Iwona Ciećko.

Bardzo interesująca na wielu konferencjach była także dyskusja, dzielenie się dobrymi doświadczeniami we wdrażaniu zasad zdrowego żywienia w przedszkolach i szkołach. Nie brakowało też ciekawych pytań. Wnioskowano, podobnie jak na innych konferencjach, o objęcie „Programem dla szkól” uczniów klas VI i VII oraz przedszkolaków.

 

 

Podobnie, jak na wszystkich tego typu konferencjach, Pan Dyrektor Michał Murawski nie tylko dbał o degustację przywiezionej przez siebie galanterii mlecznej Bakomy, ale także o przekazanie nauczycielom po 100-200 egz. zestawów materiałów o tematyce konferencji w celu ich wykorzystania na zajęciach edukacyjnych ze swoimi przedszkolakami i uczniami, a także rodzicami po konferencji. 

Z dużą satysfakcją i radością stwierdzamy, że Konferencje „Żyj zdrowo” cieszą się dużym uznaniem władz samorządowych i oświatowych, nauczycieli, rodziców oraz instytucji i organizacji współpracujących z naszym Stowarzyszeniem. W latach 2013-2017 odbyły się już 44 takie Regionalne Konferencje bezpłatne dla nauczycieli przedszkoli i szkół różnych typów w 13 województwach. Uczestniczyło w nich łącznie 2936 osób, w tym 1865 nauczycieli reprezentujących 2593 placówki oświatowo-wychowawcze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom fizycznym i prawnym za pomoc i wsparcie w tym, jakże ważnym dla zdrowia dzieci i młodzieży przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że w 2018 r. też uda się nam wspólnym wysiłkiem zorganizować kolejnych 10 takich Konferencji.