Przykład godny upowszechnienia !!! Piękny Jubileusz 15-lecia działalności Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie w Klubie Przodujących Szkół w dn. 26 maja 2017 r.

 

 

Była to niezwykła uroczystość. Docenili ją także zaproszeni goście, wśród których były miejscowe władze samorządowe i oświatowe, Prezydium Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce wraz z delegacjami szkół ze swojego rejonu działania, Przewodnicząca KSPS, przedstawiciele kierownictw organizacji i instytucji współpracujących z tą wspaniałą szkołą oraz liczne grono rodziców i Przyjaciół tej szkoły.

 

 

Uroczystość otworzyła i powitała gości Pani Hanna DziubielDyrektor SP Nr 1 w Wyszkowie. Przedstawiła także najważniejsze osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze, uzyskane efekty w działalności na rzecz lokalnego środowiska, uczestniczenia w różnych programach, olimpiadach, konkursach międzyszkolnych, lokalnych, wojewódzkich i krajowych w okresie 15-tu lat przynależności do Klubu Przodujących Szkół KSPS.

Nawiązały do tych osiągnięć w licznych obszarach działalności szkoły Zofia Grzebisz-Nowicka- Przewodnicząca KSPS i Marianna Woźniak – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce.

Przewodnicząca KSPS serdecznie gratulowała uzyskanych efektów i podziękowała za uczestnictwo tej wspaniałej społeczności szkolnej w realizacji kilku cyklicznych ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych KSPS, takich jak : „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”; „Edukacja ekologiczna i kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży”; „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”; „Żyj zdrowo”; „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie i Wielkanoc”; „Pomoc rodzicom w zorganizowaniu wypoczynku zimowego i letniego połączonego z różnymi formami edukacji”. Zachęciła także uczniów i nauczycieli do dalszego aktywnego uczestnictwa w tych i wielu innych programach KSPS, bo wszystkie one służą wszechstronnemu rozwojowi, nowoczesnemu kształceniu i dobremu wychowaniu każdego ucznia, poszerzaniu jego szans edukacyjnych i życiowych. Do gorących życzeń osiągania przez społeczność szkolną dalszych sukcesów i rosnącego uznania społecznego dołączyła ufundowany przez KSPS puchar i upominki książkowe. Puchar za szczególne zasługi 

SP Nr 1 w Wyszkowie w 15-letniej działalności w Klubie Przodujących Szkół i dzieło Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” wręczono Pani Dyrektor Hannie Dziubiel, a upominki książkowe Pani Agacie Zaleskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców, Wiktorii Przybysz – Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, a także Mariannie Woźniak – Przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce, Elżbiecie Chylińskiej – byłej dyrektorce tej szkoły, która wprowadzała ją w 2002 r. do Klubu i Zofii Dawidzkiej – opiekunowi merytorycznemu szkoły. Puchar, albumy i książki zostały wręczone przez Zofię Grzebisz-Nowicką- Przewodniczącą KSPS, Grzegorza Oracza i Mariana Popławskiego – wspaniałych działaczy Krajowego i Ostrołęckiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 

 

 

W imieniu władz samorządowych gratulacje i życzenia przekazała Pani Aneta Kowalewska – Wiceburmistrz m. Wyszków, a w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce – Przewodnicząca Marianna Woźniak

W sposób bardzo ciekawy Przewodnicząca przedstawiła kalendarium najważniejszych osiągnięć i wydarzeń w okresie 15-tu lat przynależności SP Nr 1 w Wyszkowie do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Przypomniała także uroczyste wręczenie Aktu przez Zofię Grzebisz-Nowicką w dniu 3 kwietnia 2002 r. podczas Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej zorganizowanej przez KSPS w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Do gratulacji, podziękowań i życzeń dołączyła serdeczne życzenia dla wszystkich Matek z okazji ich Święta. Wiele gratulacji i życzeń otrzymała Dyrekcja szkoły także od dyrektorów i nauczycieli szkół klubowych oraz księży i przedstawicieli różnych organizacji uczestniczących w tym pięknym Jubileuszu.

 

 

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie przez  ks. proboszcza miasteczka ruchu drogowego ufundowanego dla uczniów SP nr 1 przez Urząd Miasta Wyszków.

Oprawę artystyczną tej pięknej uroczystości zapewnili utalentowani uczniowie Jubilatki pod kierunkiem swoich nauczycieli.

 

 

Ponadto na Jubileusz młode redaktorki: Karina Łada, Natalia Sadkowska, Natalia Osowiecka, Weronika Zaleska i Anna Zaleska – uczennice SP Nr 1 opracowały pod kierunkiem p. Bożenny Rudnik bardzo ciekawy specjalny numer gazetki szkolnej „Nowinki z Jedynki” zawierający najważniejsze osiągnięcia w 15-leciu tej wspaniałej społeczności szkolnej w Klubie Przodujących Szkół. Gratulujemy !!!

Był to piękny, wzruszający i inspirujący do dalszych działań i wyzwań edukacyjnych Jubileusz przynależności do elitarnego Klubu Przodujących Szkół. Brawo !!!