XI edycja Konkursu Teatralnego „Bajki, baśnie, legendy krajów Zjednoczonej Europy”

007

XI edycja Konkursu Teatralnego „Bajki, baśnie, legendy krajów Zjednoczonej Europy” w Szkole Podstawowej Nr 182 w Łodzi – należącej od 2009 r. do Klubu Przodujących Szkół KSPS

 

007

012

013

Tegoroczna edycja Konkursu Teatralnego odbyła się w wiosennej scenerii dn. 22 kwietnia 2016 r. Przebiegała pod hasłem „Miłość wszystko zwycięża”. Celem Konkursu, podobnie jak w poprzednich edycjach było: poznanie różnorodności kulturowej krajów Unii Europejskiej, inspirowanie dzieci do prezentowania i wcielania się w role ulubionych bohaterów, propagowanie młodzieżowej twórczości artystycznej.

 

008

006

009

Otwarcia Konkursu dokonała wspaniała Dyr. SP nr 182  Pani Iwona Sosnowska . Powitała także uczestników Konkursu, Patronów Honorowych, Współorganizatorów i gości, wśród których byli : Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Iwona Bartosik i Włodzimierz Magin, przedstawiciele Wojewody Łódzkiego, miejscowe władze samorządowe, oświatowe i placówek kultury.

Zgodnie z regulaminem Konkursu uczestnikami byli uczniowie klas III, IV, V i VI szkół podstawowych m. Łodzi. Zakwalifikowało się 12 Teatrzyków z 72 uczniami grającymi role wyznaczone im przez 8 nauczycieli przygotowujących scenki teatralne wybrane z bajek, baśni i legend krajów Zjednoczonej Europy.

 

016

017

Każdy zespół teatralny przyjechał na konkurs nie tylko w pięknych strojach dostosowanych do wymogów prezentowanej przez siebie scenki teatralnej, ale także z wykonana przez siebie dekoracją i odpowiednimi rekwizytami. Było barwnie, wesoło i interesująco. Artyści nagradzani byli burzliwymi oklaskami.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Zofii Grzebisz-Nowickiej miała duży kłopot z wyborem tylko 3 zespołów do nagród i 2 – do wyróżnień. Po wnikliwej analizie sposobu zaprezentowanych utworów ( prawidłowej recytacji tekstu, śpiewu, poruszania się po scenie, doboru strojów, rekwizytów, oryginalności scenki teatralnej) Komisja przyznała :

 

I miejsce – Teatrzykowi SP Nr 182 za scenkę teatralną pn. „Jak łomżyńskie wiedźmy wyniosły się z miasta” przedstawioną pod kierunkiem Pani Ewy Pałki

 

II miejsce – Teatrzykowi z SP Nr 2 za scenkę teatralną pn. „Królowa śniegu” przedstawioną pod kierunkiem Pani Ewy Ochoty

 

III miejsce – Teatrzykowi z SP Nr 175 za scenkę teatralną pn. „Wygram Ci miłość” przedstawioną pod kierunkiem Pań Anny Stańczyk i Beaty Michalskiej.

 

Wyróżnienia otrzymały : Teatrzyk z SP Nr 14 za scenkę teatralną pn. „O czym szumi czereśnia” przedstawioną pod kierunkiem Pani Izabeli Kunert-Stańczyk i Marii Woźniak i Teatrzyk z ZP Nr 71 za scenkę teatralną pn. „Księżniczka żaba” przedstawioną pod kierunkiem Pani Martyny Lubikowskiej.

 

 

018

019

Nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Laura Słomska – z SP Nr 2, a nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Olaf Rogowski z SP Nr 182.

Wszyscy aktorzy z Teatrzyków które zwyciężyły w tej pięknej rywalizacji artystycznej otrzymali indywidualne ciekawe nagrody rzeczowe. Zgodnie z regulaminem za zajęcie I miejsca w tym konkursie SP Nr 182 otrzymała zbiorową nagrodę – trampolinę. Fundatorami nagród było również Krajowe i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

 

Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka serdecznie pogratulowała i podziękowała za piękne prezentacje laureatom i wszystkim uczestnikom Konkursu. Słowa uznania i podziękowania skierowała również do nauczycieli i organizatorów tego wspaniałego przedsięwzięcia. Podkreśliła znaczenie Konkursu w promowaniu i rozwijaniu młodych talentów, w inspirowaniu uczniów do twórczości artystycznej i zwiększanie ich uczestnictwa w kulturze. Przekazała w imieniu KSPS wszystkim młodym aktorkom i aktorom drobne nagrody, a nauczycielom i członkom Komisji Konkursowej różne upominki książkowe. 

 

Życzyła wszystkim dalszych sukcesów, szczęśliwego i radosnego zakończenia roku szkolnego, natomiast szóstoklasistom – dobrego wyboru gimnazjum poszerzającego ich szanse edukacyjne i życiowe. Zaprosiła wszystkich uczniów na turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe przygotowane przez Stowarzyszenie nad pięknym Bałtykiem.

Była to kolejna bardzo udana edycja Konkursu Teatralnego. Wielkie gratulacje i podziękowania składamy – powiedziała Przewodnicząca całej społeczności szkolnej SP Nr 182, a w szczególności wspaniałym pedagogom Pani Dyr. Iwonie Sosnowskiej oraz Paniom Agnieszce Burdzińskiej i Renacie Konewce, które wniosły ogromny wysiłek w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie XI edycji tego ciekawego Konkursu.

 

025

026

dyplom_small