NOWY TERMIN Kontynuujemy w 2016 r. realizację programu „Żyj zdrowo”

DSC00766

W ramach programu pn. „Żyj zdrowo” możemy w 2016 r. zorganizować 10 Regionalnych Konferencji bezpłatnych dal nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w różnych regionach kraju.

Dotychczas takich Konferencji, wspólnie zorganizowanych z miejscowymi władzami samorządowymi i oświatowymi, z ZNP, z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, ze szkołami należącymi do naszego Klubu Przodujących Szkół odbyliśmy 25 na terenie 9 województw. Uczestniczyło w nich ponad 1600 osób, w tym ponad 1200 nauczycieli z różnych placówek oświatowo-wychowawczych.

Wiodącymi tematami były : „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” i „Zdrowy styl życia”, na które wykład i prezentację multimedialną przedstawiała Pani Aleksandra Cichocka, dietetyk, autorka wielu książek, pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie lub inny pracownik naukowy tego Instytutu.

Na każdej też Konferencji przedstawiana jest przez przedstawicieli miejscowych OT ARR informacja o realizacji programów pn. „Owoce i warzywa w szkole” i „Szklanka mleka”, które są finansowane ze środków unijnych i krajowych. Ważną częścią każdej Konferencji jest przedstawiana przez Bakomę oferta korzystnej współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi, których przedstawiciele uczestniczą w Konferencji. Uczestnicy Konferencji otrzymują bezpłatnie 100-200 egz zestawów materiałów edukacyjnych na tematy będące przedmiotem Konferencji w celu ich wykorzystania na zajęciach z dziećmi i młodzieżą w swoich szkołach lub przedszkolach.

DSC00766

DSC00792

Pierwsza tego rodzaju Konferencja w tym roku odbyła się w dn. 11 marca br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Zorganizowaliśmy ją wspólnie ze Starostą Sieradzkim, Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich „Gospodyni”, Przewodniczącą Rady KGW Marianną Fornalczyk. Otwarcia Konferencji dokonali Marianna Fornalczyk – Przewodnicząca Rady KGW i Mariusz Bądzior – Starosta Sieradzki. Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS, podobnie jak na dotychczas zorganizowanych konferencjach przedstawiła cele konferencji i propozycje wspólnych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, wdrażania zasad zdrowego żywienia, przeciwdziałania nadwadze i otyłości, a tym samym zachorowalności na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia.

DSC00790

IMG0837

W Konferencji uczestniczyło ponad 80 osób, wśród których byli nauczyciele z przedszkoli i szkół powiatu sieradzkiego, radni, przewodniczące KGW współpracujące ze swoimi szkołami w poszczególnych gminach. Wykład i prezentację na tematy dot. zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia przedstawiła Aleksandra Cichocka – pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, a informację o realizacji programów pn. Owoce i warzywa w szkole” i „Szklanka mleka” przedstawili : Kinga Beśka-Więcek – kierownik sekcji promocji i informacji i Marcin Mitręga – gł. specjalista OT ARR w Łodzi. Ofertę współpracy z placówkami oświatowymi i degustację galanterii mlecznej Bakomy przygotował Dyrektor Michał Murawski.

 

Była to wspaniała Konferencja przeprowadzona w niezwykle przyjaznej, wręcz rodzinnej atmosferze !

 

DCS00783

Najbliższe takie Konferencje odbędą się w :

  • Kamiennej Górze, woj. dolnośląskie – 8.04.2016, Starostwo Powiatowe, ul. Broniewskiego 15. Początek konferencji godz. 10.00. Tel.: 75 64 50 129, e-mail : cecylia.skulska@kamienna-gora.pl
  • Gorzowie Wielkopolskim, woj. lubuskie – 28.04.2016, II Liceum Ogólnokształcące, ul. Przemysłowa 22. Początek konferencji godz. 11.00. Tel.: 604 402 742, e-mail : lubuskiespsz@o2.pl
  • Chrzanowie, woj. małopolskie – 12.05.2016, Zespół Szkół Nr 3 , Aleja Henryka 43/45. Początek konferencji godz. 12.00. Tel.: 32 611 05 62, e-mail :spsmchrzanow@gmail.com
  • Rybniku, woj. śląskie – termin jest w trakcie uzgadniania.

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Warto skorzystać z tej szansy !!!