O wypoczynku wakacyjnym dzieci i młodzieży na turnusach rekreacyjno-wypoczynkowych w 2014 r.

 

 

P7196141


Powiedzieli uczestnicy : „Warto było postarać się o przyjęcie przynajmniej na jeden turnus KSPS. Program, jak zawsze bogaty i atrakcyjny, kadra bardzo dobra, atmosfera rodzinna, dużo humoru i niezapomnianych wrażeń ! Wiele nauczyliśmy się i zobaczyliśmy, poznaliśmy historię i piękno kilku regionów naszego kraju i ciekawych ludzi, zaprzyjaźniliśmy się z koleżankami i kolegami z innych szkół. Było po prostu fajnie ! Cieszymy się i dziękujemy ,że mogliśmy tak świetnie wypocząć bawiąc i ucząc się nowych rzeczy !Szkoda, że trwało to tylko 2 tygodnie. Już prosimy pamiętać o nas w przyszłym roku”.


Tak uczestnicy naszych turnusów twierdzili na uroczystym zakończeniu każdego turnusu rekreacyjno-wypoczynkowego z udziałem Przewodniczącej KSPS – Zofii Grzebisz-Nowickiej, kierownictwa danego ośrodka i zaproszonych gości. Ocenę tę potwierdzili także nauczyciele i rodzice. Otrzymaliśmy od nich, podobnie jak w latach poprzednich , liczne pochwały i podziękowania …

 

My tez gorąco dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali i pomogli w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu tegorocznej akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką zdrowotną i bezpieczeństwem, edukacją (ekologiczną, artystyczną, obywatelską), wychowaniem poprzez pozytywne działanie, kulturalną rozrywką, integracją, rekreacją, krajoznawstwem i turystyką. Cieszymy się, że dzięki aktywności dzieci, wysoko kwalifikowanej kadrze kierowników turnusów, wychowawców, edukatorów (w tym z miejscowych Komend Państwowej Straży Pożarnej i Policji), instruktorów pielęgniarek, ratowników, ten bardzo ambitny program został na każdym turnusie zrealizowany z pożytkiem dla zdrowia, solidnego i radosnego wypoczynku dzieci.

 

 

 

 


P7196141


P1080308


Powiedzieli uczestnicy : „Warto było postarać się o przyjęcie przynajmniej na jeden turnus KSPS. Program, jak zawsze bogaty i atrakcyjny, kadra bardzo dobra, atmosfera rodzinna, dużo humoru i niezapomnianych wrażeń ! Wiele nauczyliśmy się i zobaczyliśmy, poznaliśmy historię i piękno kilku regionów naszego kraju i ciekawych ludzi, zaprzyjaźniliśmy się z koleżankami i kolegami z innych szkół. Było po prostu fajnie ! Cieszymy się i dziękujemy ,że mogliśmy tak świetnie wypocząć bawiąc i ucząc się nowych rzeczy !Szkoda, że trwało to tylko 2 tygodnie. Już prosimy pamiętać o nas w przyszłym roku”.


Tak uczestnicy naszych turnusów twierdzili na uroczystym zakończeniu każdego turnusu rekreacyjno-wypoczynkowego z udziałem Przewodniczącej KSPS – Zofii Grzebisz-Nowickiej, kierownictwa danego ośrodka i zaproszonych gości. Ocenę tę potwierdzili także nauczyciele i rodzice. Otrzymaliśmy od nich, podobnie jak w latach poprzednich , liczne pochwały i podziękowania …

 

My tez gorąco dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali i pomogli w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu tegorocznej akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką zdrowotną i bezpieczeństwem, edukacją (ekologiczną, artystyczną, obywatelską), wychowaniem poprzez pozytywne działanie, kulturalną rozrywką, integracją, rekreacją, krajoznawstwem i turystyką. Cieszymy się, że dzięki aktywności dzieci, wysoko kwalifikowanej kadrze kierowników turnusów, wychowawców, edukatorów (w tym z miejscowych Komend Państwowej Straży Pożarnej i Policji), instruktorów pielęgniarek, ratowników, ten bardzo ambitny program został na każdym turnusie zrealizowany z pożytkiem dla zdrowia, solidnego i radosnego wypoczynku dzieci.

 

P7226481


IMG_0132


Każdy z 5 zorganizowanych w tym roku turnusów (2 – w górach i 3 nad morzem ) miał określone programem 2 cele wiodące :

 

1. poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego, promocja zdrowia, nauka zdrowego stylu życia i zasad bezpiecznego przebywania w miejscu pracy i zabawy, zapobieganie wypadkom i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu.

 

2. rozwój intelektualny, poszerzanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności, promowanie talentu, uczenie dobrych zachowań, tolerancji, koleżeństwa, pomocy słabszym, dbania o dobro wspólne, uczenie samorządności i obywatelskich postaw.

 

Cele te zostały rozpisane na 5 bloków tematycznych. Formy realizacji założeń programowych tych bloków tematycznych były różnorodne, dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników. Najważniejsze z nich to nauka : pływania, piosenek, różnych gier i zabaw ruchowych; prelekcje; pokazy; warsztaty tematyczne; prezentacje multimedialne; rozgrywki sportowe, mecze, turnieje np. tenisa stołowego; gry i zabawy edukacyjne na świeżym powietrzu i na terenie danego Ośrodka Wypoczynkowego.

 

Sprawdzianem wiedzy oraz sprawności manualnej i fizycznej były olimpiady, konkursy, quizy. Wszyscy zwycięzcy zostali na zakończenie turnusu nagrodzeni dyplomami i różnymi nagrodami rzeczowymi.

 

Ponadto każdy z tych turnusów miał określony programem dodatkowy cel, wybrany wcześniej przez ich uczestników. Otóż turnusy zorganizowane w górach : w Murzasichlu (28.06 – 11.07) i w Ochotnicy Dolnej (30.06 – 13.07) – turystyka piesza i autokarowa oraz różne formy sportowo-rekreacyjne. Pierwszy turnus w Łebie (15-28.07) – nauka tańca towarzyskiego, śpiewu i recytacji. Drugi turnus w Łebie (28.07 – 10.08) – plener plastyczny, głównie nauka malowania na jedwabiu. Turnus we Władysławowie (26.07 – 8.08) – nauka tańca towarzyskiego, w tym tańców latynoamerykańskich.

 


P7246658-1

Na wszystkich turnusach rekreacyjno-wypoczynkowych zorganizowano dużo różnorodnych zajęć i zabaw na świeżym powietrzu na boiskach i w salach Ośrodków. Te aktywne formy wypoczynku dostosowane były do wieku i zainteresowań uczestników. Największą popularnością na 2 turnusach w Łebie i we Władysławowie cieszyły się kąpiele w morzu, różne konkursy i zajęcia ruchowe na plaży, ścieżki edukacyjne w SPN, a w Murzasichlu i Ochotnicy Dolnej – wycieczki piesze szlakami górskimi, wąwozami i spływ Dunajcem. Dużo radości i wiedzy dostarczyły uczestnikom wszystkich turnusów wycieczki piesze i autokarowe, a także turnieje i rozgrywki sportowe takie jak: piłka siatkowa, koszykowa i nożna, tenis stołowy, bilard, ringo, różne zabawy sprawnościowe, kondycyjne i dyskoteki.

 

P1080244


IMG_0007


Zatrudnieni przez Stowarzyszenie nauczyciele wf i ratownicy uczyli również dzieci pływania w morzu i w basenach (uczestnicy turnusów w górach). Dzieci poza kąpielą pod nadzorem ratowników i wychowawców, korzystały także z „kąpieli słonecznych”. Wszyscy uczestnicy turnusów w Łebie i we Władysławowie chcieli nacieszyć się wodą i słońcem. Brali udział w konkursach na najbardziej oryginalną budowlę z piasku, w różnego rodzaju biegach z przeszkodami, biegach sztafetowych, podchodach. Zajęcia te wzbudzały również duże zainteresowanie postronnych plażowiczów, często uczestniczących w dopingu zawodników. Uczestnicy turnusów w Murzasichlu i Ochotnicy Dolnej korzystali z kąpieli w basenach i opalania się w trakcie różnorodnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Ośrodków i nad miejscowymi rzekami.

P7216398


Uczestnicy wszystkich turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych odbyli po 8-10 wycieczek pieszych po Murzasichlu, Zakopanem, Ochotnicy Dolnej, Łebie i Władysławowie oraz po 5-8 wycieczek autokarowych z przewodnikami.

 

Uczestnicy turnusu w Murzasichlu poznali piękno Tatr i najciekawsze miejsca Podhala, a uczestnicy turnusu w Ochotnicy Dolnej podziwiali urokliwe góry Gorce i najpiękniejsze miejsca Beskidów. Natomiast uczestnicy 3 turnusów zorganizowanych nad morzem poznali najciekawsze historycznie miejsca na Pomorzu i Kaszubach : Trójmiasto, Hel, Westerplatte, Łebę, Lębork, Słupsk, Władysławowo, Puck, Jastrzębią Górę.

 

Uczestnicy obydwu turnusów zorganizowanych w górach w drodze do Murzasichle i Ochotnicy Dolnej zwiedzili z przewodnikami Wawel, Grób Pary Prezydenckiej i najciekawsze miejsca w centrum Krakowa.

 

P1080360-1


Wladyslawowo_2014_0603


Na II turnusie w OW „Słowiniec” w Łebie niezwykle interesujący i pożyteczny dla dzieci okazał się plener plastyczny prowadzony przez panią Annę Ozgę-znaną i cenioną artystkę plastyka, absolwentkę Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi. Uczestnicy pleneru poznali różne techniki projektowania wzorów i malowania, w tym malowania na jedwabiu. Na zakończenie turnusu zorganizowano piękną wystawę prac, którą podziwiali uczestnicy innych kolonii i obozów. Każdy z uczestników turnusu otrzymał swoją pracę w celu zawiezienia jej do rodziców. Był to już plener plastyczny zorganizowany przez KSPS.

 

IMG_0126


Wladyslawowo_2014_0411-1

Na każdym turnusie zorganizowano również wiele zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i ekologii oraz zajęć kulturalno-rozrywkowych i sportowych na terenie Ośrodka. Były to: różne konkursy („Mam talent”, tańca, piosenki, najładniejszej fryzury, recytacji, rysunku), turnieje tenisa stołowego, turnieje gry w bilard, zawody gry edukacyjnej w scrabble, ringo, a także turnieje międzyszkolne i międzykolonijne (piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, gra w dwa ognie dla młodszych dzieci). Uczestnicy poszczególnych turnusów uczestniczyli także w różnych imprezach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych zorganizowanych w tym czasie przez miejscowe Domy Kultury i Ośrodki Sportowe.

 

Kształtowaniu u dzieci wrażliwości na piękno otaczającej przyrody i ekologicznego, zdrowego stylu życia służyły m.in. organizowane na wszystkich turnusach zajęcia edukacyjne z dziedziny ekologii, plakaty o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, scenki tematyczne w wykonaniu dzieci itp. których podsumowaniem były olimpiady lub konkursy ekologiczne.

 

Na wszystkich turnusach zapewniono dzieciom całodobową opiekę medyczną. O stan zdrowia swoich podopiecznych troszczyły się znakomite pielęgniarki.

 

 

P7216248


P7236545

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z miejscowymi Komendantami Powiatowych Komend Policji i Państwowej Straży Pożarnej, podobnie jak w latach poprzednich, wytypowani przez nich edukatorzy (pracownicy Wydziału Prewencji) w ramach realizowanego programu „Bezpieczne wakacje” przeprowadzili na wszystkich turnusach zajęcia (warsztaty) na tematy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia połączone z prezentacją multimedialną oraz prezentacją sprzętu służącego pomocy poszkodowanemu i likwidacji szkód. Wiele miejsca poświęcono także zasadom bezpiecznego poruszania się na drodze pieszo i rowerem , w lesie i nad wodą, w górach, a także zasadom zapobiegania zagrożeniom takim jak : pożary, oparzenia, upadki, zatrucia i innym niebezpieczeństwom. Omówiono również problem przestępczości wśród nieletnich. Najaktywniejsi uczestnicy tych zajęć zostali nagrodzeni dyplomami, gadżetami i nagrodami rzeczowymi.

 

P1070938-1


P1080531


Wiele miejsca na turnusach poświęcono profilaktyce zdrowotnej i higienie osobistej uczestników. Pielęgniarki zapoznały ich także z negatywnymi dla zdrowia skutkami palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków oraz ze skutkami chorób tzw. brudnych rąk, a także niebezpieczeństwami związanymi z nieprawidłowym trybem życia , w tym także nadmiernego korzystania z komputerów, telefonów komórkowych, odżywiania i ubierania się. Pielęgniarki uczyły dzieci prawidłowego sposobu mycia zębów i ciała. Na wszystkich turnusach powołane zostały komisje czystości, które pod przewodnictwem „turnusowych” pielęgniarek przeprowadzały konkurs na najczystszą sypialnię dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe na uroczystych zakończeniach tych turnusów.

 

P1080542-1


Wladyslawowo_2014_2452

Na zakończenie każdego turnusu uczestnicy przy pomocy wychowawców, instruktorów i Młodzieżowych Rad Turnusów przygotowali bardzo bogatą część artystyczną w wykonaniu utalentowanych artystycznie dzieci i wystawy prac konkursów plastycznych.

 

Każdy uczestnik naszych 5-ciu turnusów otrzymał dyplom i przynajmniej jedną nagrodę książkową za aktywne uczestnictwo w realizacji programu na swoim turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym. Natomiast laureaci różnych konkursów, olimpiad i zwycięzcy rozgrywek, turniejów sportowych otrzymali po kilka cennych książek, różnych pomocy naukowych i innych nagród rzeczowych.

 

P7266855-1

 

P7266955-1