Zaproszenie na warsztaty „Szkoła z Energią”

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami


Z   A    P    R    A    S   Z   A


   Nauczycieli przyrody z Szkół Podstawowych; nauczycieli biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, nauki o społeczeństwie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z Techników na bezpłatne warsztaty pn. „Szkoła z energią” realizowane w ramach Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.


  •  warsztaty dla nauczycieli z woj. pomorskiego odbędą się w dniach 20 i 21 sierpnia 2012 r w Hotelu LOGOS w Gdańsku ul. Uphagena 28
  •  warsztaty dla nauczycieli z woj. podlaskie odbędą się w dniach 28 i 29 września 2012 r w Domu Nauczyciela w Augustowie ul. 29 Listopada 9

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Należy zalogować się na www.edueko.pl jak najszybciej, gdyż kolejność zgłoszeń będzie decydowała o zakwalifikowaniu na uczestnika warsztatów. Po zakwalifikowaniu każdy uczestnik otrzyma szczegółowy program warsztatów, poradnik metodyczny i inne materiały pomocne w prowadzeniu zajęć szkolnych obejmujących problematykę racjonalnego gospodarowania energią.

 

Wiodącym celem warsztatów będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w dwóch obszarach. Pierwszym, opisującym czym jest racjonalne gospodarowanie energią oraz jakie działania powinniśmy podejmować w Polsce, aby racjonalniej gospodarować energią. Drugim, pokazującym, jak skuteczniej można uczyć dzieci i młodzież oraz jakie nawyki u dzieci i młodzieży powinna kształtować szkoła.

 

Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma imienny Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego kwalifikacje zawodowe z zakresu racjonalnego gospodarowania energią.

 

Jest to szansa, z której warto skorzystać ! ! !

 

Przewodnicząca KSPS

Zofia Grzebisz-Nowicka