LETNIA SZKOŁA DLA CIEKAWSKICH „ŻYJ Z PASJĄ”

Ciekawy pomysł na wakacje

LETNIA SZKOŁA DLA CIEKAWSKICH

„ŻYJ Z PASJĄ”

Zakopane, 15-28 lipca 2012 r.

01

 

Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa,

telefon 022 622 70 15 (16)       e-mail: ksps@wp.pl, www.ksps.pl 

 

Partner: Astra S.A.

03 

1. MIEJSCE – PENSJONATY API 1 i 3


ul. Pardałówka 904

34-500 Zakopane

tel. +48 / 018-2012-266

fax +48 / 018-2011-900

kom. 0-606-280-808

www.zakopane-api.pl

 

 

 

Ciekawy pomysł na wakacje

LETNIA SZKOŁA DLA CIEKAWSKICH

„ŻYJ Z PASJĄ”

Zakopane, 15-28 lipca 2012 r.

01

 

Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa,

telefon 022 622 70 15 (16)       e-mail: ksps@wp.pl, www.ksps.pl

 

Partner: Astra S.A.

03

1. MIEJSCE – PENSJONATY API 1 i 3


ul. Pardałówka 904

34-500 Zakopane

tel. +48 / 018-2012-266

fax +48 / 018-2011-900

kom. 0-606-280-808

www.zakopane-api.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TERMIN – 15. lipca.2012 r. – 28.lipca 2012 r.


3. PROGRAM

   Nasze programy są dostosowane do wieku uczniów z różnych typów szkół i mają na celu stworzenie optymalnych warunków do ich wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień, różnorodnych talentów i zainteresowań. Gwarantujemy doskonałe warunki, wspaniałą atmosferę, sprzyjające aktywnej pracy twórczej. 

Program realizowany jest w dwóch grupach:

 

I grupa – młodzież z III klas gimnazjów i szkół średnich o zainteresowaniach artystyczno-dziennikarskich i społecznych


II grupa – dzieci i młodzież – szkoła podstawowa, gimnazjum z uzdolnieniami plastycznymi

 

   Proponowane warsztaty: językowe, artystyczne, z zakresu edukacji obywatelskie integracyjno-psychologiczne, florystyczne, z savoir-vivre, z zakresu wizażu i biżuterii, dziennikarskie, muzyczne, malarskie (w tym malowanie na jedwabiu), fotograficzne.

 

   Poza tym: spotkania, dyskusje, debaty („Żyj z pasją” z udziałem autorytetów z rożnych dziedzin życia), konferencje, „Malowany piknik na Pardałówce”, wycieczki, koncerty, dyskoteki, ognisko, wieczór góralski.

 

 

4. KADRA

   To grupa pasjonatów, która czerpie radość ze wspólnego tworzenia. Każda osoba pracująca z dziećmi i młodzieżą posiada nie tylko wymagane kwalifikacje zawodowe i bogate doświadczenie, ale traktuje swoją pracę jako misję, potrzebę przekazywania tej pasji twórczej młodym ludziom. Ponadto zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez profesjonalistów, uznane autorytety w swoich dziedzinach.

   Ważną rolę odgrywać będą wolontariusze polscy i z krajów całego świata. Wolontariusze polscy – to studenci, którzy zaprzyjaźnili się ze Stowarzyszeniem poprzez uczestnictwo w tego typu formach wypoczynku w latach ubiegłych. Zadaniem ich będzie wsparcie kadry, budowanie właściwych relacji między uczestnikami, budowanie wśród nich właściwej atmosfery pracy i zabawy, a także twórcza współpraca z wolontariuszami zagranicznymi.

   Wolontariusze zagraniczni to studenci z różnych krajów świata, których dla KSPS rekrutuje Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu (muszą spełniać wcześniej ustalone kryteria). Zadaniem ich będzie prowadzenie warsztatów językowych i spotkań na tematy dotyczące istotnych problemów młodzieży oraz prezentacja krajów z których pochodzą. Na zakończenie warsztatów przygotują wielokulturowy program z młodzieżą polską w języku angielskim (wystawienie sztuki, pokaz tańców regionalnych, kabaret, itp.) dla wszystkich uczestników i lokalnej społeczności.

Artyści, edukatorzy, którzy dotychczas potwierdzili swój udział:

 

Krzysztof Zanussi

Halina Rowicka

Krzysztof Kalczyński

Janusz Tylman

Joanna Stefańska-Matraszek

Robert Bernatowicz- TV Polsat

Maciej Osuch

Bożenna Krajewska

Małgorzata Wojnarowska

Michał Bojara

Karina Królak

Magdalena Birula-Białynicka

Karolina Ładyżyńska

Gazeta Krakowska

Jakub Porada-TVN

Anna Ozga

Robert Kudelski

050607

0809

1011

12jp

1314

 

 Wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Hiszpanii, Japonii, Ukrainy, Korei.

 

5. GRUPY

  Pod opieką jednego opiekuna znajduje się zwykle 10–12 uczestników. Dzięki temu wychowawcy mogą poświęcić więcej uwagi każdemu dziecku.

 

15 

 

6. BEZPIECZEŃSTWO, WARUNKI BYTOWE

   Bezpieczeństwo jest priorytetem przy organizacji „Letniej Szkoły”. Warunki bytowe są bardzo dobre. Szczególną uwagę zwracamy na: zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami, całodzienne wyżywienie (bardzo dobra kuchnia domowa) i warunki lokalowe do przeprowadzania zajęć edukacyjnych.

   Obiekt wypoczynkowy spełnia wszelkie normy, wymagane przepisami dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży. Ośrodek posiada kartę kwalifikacyjną obiektu kolonijnego z aktualną akceptacją służb pożarniczych, sanitarnych, oświatowych i władz gminnych.

 

7. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

   Przez cały czas pobytu uczestników obecna jest pielęgniarka z ogromnym doświadczeniem i przyjacielskim stosunkiem do dzieci i młodzieży. W przypadkach wymagających interwencji lekarza korzystamy z miejscowej opieki lekarza. Podstawowe leki posiada pielęgniarka. Dzieci z chorobami przewlekłymi przywożą leki ze sobą.

 

8. UBEZPIECZENIE

   Każdy uczestnik od dnia wyjazdu z domu do chwili jego powrotu ma zagwarantowane przez KSPS ubezpieczenie. Letnia szkoła ubezpieczona jest w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.


9. ODPŁATNOŚĆ UCZESTNIKA1600 PLN


10. WARUNKI UCZESTNICTWA

Przesłanie wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika z dopisaniem nr PESEL na adres: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa, VI klatka,
w terminie do 05. 07. 2012 (Kartę można pobrać ze strony internetowej Kuratorium Oświaty). Dokonanie wpłaty na konto KSPS 19 1020 1097 0000 7102 0094 0015 kwoty 1600 zł do 05.07. 2012 roku.

   Dojazd we własnym zakresie. Istnieje możliwość wynajęcia autokaru za odpłatnością

   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem KSPS:22 622 70 16


O letniej szkole piszą:

 

„Letnie szkoły to świetna okazja, żeby wyjść poza ramy lekcyjnej nauki i rozszerzyć horyzont dzięki spotkaniom z ludźmi, którzy na co dzień w szkole nie uczą. Brałem niejednokrotnie w nich udział i mam nadzieję, że z pożytkiem dla młodych.”

Krzysztof Zanussi – reżyser, współtwórca Karuzeli Cooltury


„Wakacyjny wypoczynek ze stowarzyszeniem to okazja spotkania ze znanymi
osobami w tym osobistościami życia publicznego ot tak, po prostu –
„oko w oko”, pogaduchy nie tylko w języku polskim itd. To wspaniały
wypoczynek w niepowtarzalnej, intensywnej atmosferze. To nie kolonie, nie
obóz wypoczynkowy. To jest COŚ! Przy okazji możliwość poszerzenia wiedzy
i doskonalenia wielu umiejętności w sposób idealnie wkomponowany w czas
wakacji. Tego nie oferują inni organizatorzy. Jeśli spróbujecie na pewno
będziecie chcieli powtórzyć to w kolejnych latach! Do zobaczenia!”

Maciek Osuch – społeczny rzecznik praw ucznia, autor książek, na temat
praw młodych ludzi, publicysta, wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach


„Obóz daje niesamowitą możliwość rozwoju. Z wolontariuszami z różnych stron świata porozumiewamy się w języku angielskim – przez dwa tygodnie dziwimy się różnym akcentom i poznajemy obce kultury. Wolontariusze są niewiele starsi od nas, więc występują raczej w roli naszych kolegów i przyjaciół zamiast nauczycieli – widać to najlepiej podczas wspólnych posiłków, codziennych zajęć, przy ognisku. Fascynujące, że to „poznawanie” i „odkrywanie” działa w obie strony – otoczenie
i przyroda wzbudza podziw, podczas wycieczek zwiedzamy zabytki, a wieczorem przy kolacji obcokrajowcy zajadają się smakołykami polskiej kuchni… Pamiętam że największy zachwyt budzi zawsze bigos! Całość uzupełniają praktyczne szkolenia, projekty oraz spotkania ze znanymi i utalentowanymi ludźmi, którzy przekazują nam swoje życiowe doświadczenie. A wszystko odbywa się we wspaniałej atmosferze, wypełnionej śmiechem i dobrą zabawą, wśród młodych ludzi z całej Polski.”
Aleksander Ozga – student Politechniki Łódzkiej, wielokrotny uczestnik „Letniej szkoły”


„Gdzie spędzić niezapomniane wakacje? Odpowiedź na to pytanie odnalazłam będąc uczennicą gimnazjum. Wtedy po raz pierwszy miałam przyjemność znaleźć się wśród grona uczestników „Letniej szkoły dla ciekawskich”. Od tamtej pory nie mogłam wyobrazić sobie wakacji bez uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Teraz, już jako studentka, nadal biorę czynny udział w obozach: w ramach wolontariatu opiekuję się gośćmi z zagranicy. Uczestnictwo w „Letniej szkole” daje mnóstwo możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach. Dzięki zajęciom z obywatelami innych krajów możesz poznać ich ojczyznę, kulturę, podszkolić swoje umiejętności językowe, a także nawiązać międzynarodowe przyjaźnie. W trakcie trwania obozu odbywają się liczne warsztaty np. dziennikarskie, z savoir-vivre, projektowania biżuterii itp. Istnieje także możliwość spotkania się ze znanymi osobistościami, uczestniczenia w koncertach wybitnych artystów, (np. pan Krzysztof Zanussi, np. ”Wieczór z Edith Piaf„ z udziałem Grażyny Matkowskiej i Janusza Tylmana ) i poznania malowniczych zakątków Polski, ich historii (m.in. wieczór góralski z udziałem kapeli góralskiej), w których organizowana jest „Letnia szkoła”. Ciepła atmosfera sprzyja zacieśnianiu więzi pomiędzy uczestnikami, a nawiązane kontakty, utrzymują się przez wiele lat (mamy własną stronę – Zakopane 2011). Czas wolny umilają zajęcia sportowe a także dyskoteki. Jedno jest pewne na tym obozie nie istnieje coś takiego jak nuda!”  

Anna Dragan-studentka 3-ciego roku medycyny, wolontariuszka


„Letnia Szkoła dla ciekawskich to najlepiej zagospodarowany czas podczas wakacji.”Magia tego wydarzenia jest trudna do opisania. Ja zapraszam na swoje zajęcia z projektowania biżuterii- od projektu do efektu. Na ostatnich zajęciach we wspaniałej atmosferze powstawały autorskie i ciekawe projekty. Bawiliśmy się doskonale. W tym roku będzie niespodzianka i kolejne, dodatkowe zajęcia z podstaw makijażu.
Zapraszam. Do zobaczenia!

Karina Królak-projektantka biżuterii


“The camp “Zakopane 2011” was my first experience as a volunteer in abroad. Before camp I was thinking that we will be only teaching about our country to teenagers and children but finally was more than this. All the volunteers created a unique group, and we worked together to think activities that could be useful for them. Teenagers were very responsive for all the activities and I think that they really enjoyed the work camp. Every day we had the planning for the next day and with all the volunteers we were metting to plan the activities, what we were thinking about the teenagers learning, etc.

Was a great experience, where I learned a lot too. Of course, if somebody ask me if I want repeat this experience the answer will be yes.”

Laura Garcia, Hiszpania


“I can absolutely guarantee that 2-week camp in Zakopane will be an invaluable experience!!Our job is to play games using English and to have discussion in English with Polish students.Students are very nice and you can make best friends with them quickly.

Volunteers come from different countries, so you have a chance to learn something about not only culture of Poland but also that of other countries.

By the end of this camp, you will have made many new friends and learned a lot of things that you usually cannot do in your country.”

Fujioka Naoki, Japonia


“Zakopane´s workcamp on 2011 was a great experience. I get to know polish youth, general way of living and feeling about the transition between old regime and new type of goverment. The relation with other volunteers was great due to the mixture of cultures that were participating and were eager to show a little of their countries to the kids we were working with.

Definitely one of the best experience in volunteering, thanks to the organizers, the volunteers, the kids and the place.”

Carlos Ivan Vargas, Meksyk


“My experience like a volunteer in Zakopane was absolutely perfect. I enjoyed a lot with teenagers, teaching them little things about my country and also learning about Poland. This workcamp was enriching because of the volunteers and people I found there. They were always willing to help us in everything they could. Zakopane was a wonderful place to meet with amazing people and I hope I could repeat the experience soon.”

Adriana Melero, Hiszpania


“My time at the camp in 2011 was incredible. I had the opportunity to work with volunteers from all over the world, which brought real diversity to the group and we all worked very well together. The teenagers we were working with were fantastic, they were a wonderful group of mixed ages and English abilities, and we got to know them very well. The organisers were so kind and made us feel very welcome and an invaluable part of the team. Leaving Zakopane was so hard, I had the most incredible time and any one who has the opportunity to work at this camp is very lucky.”

Laura Thomis, Wielka Brytania


“Last summer, from 9 to 23 of July I partisipated in programm of camp in Zakopane. It was amzing 2 weeks, i got a lot of positive feelings. I found a lot of friends between volunteers and students. The organisation was very very good. Working part was easy and I had no feeling that i was work, it was just a communication. So, I can say that it was one of the best periods in my life and i’ll always remember all people who i was with! Thanks a lot for such oportunity.”

Dasha Zakharova, Ukraina


Zapraszamy !!!