Władze statutowe

SKŁAD ZARZĄDU:

p. Zofia Grzebisz Nowicka – Przewodnicząca
p. Maria Jasińska – Sekretarz Zarządu
p. Anita Słomiana – Członek Zarządu
p. Lucyna Tępczyk – Członek Zarządu
p. Jerzy Żelichowski – Członek Zarządu

BIURO KSPS:

p. Beata Mieszkowska-Michalik – Księgowa

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE:

p. Barbara Pisowadzka – przewodnicząca
p. Zdzisław Bartol – członek Komisji
p. Jolanta Skrzyczewska – członek Komisji
p. Krzysztof Żuk – członek Komisji
p. Marian Koch – członek Komisji

KLUB PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ:

p. Lucyna Tępczyk – Przewodnicząca