SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ

Projekt KSPS „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, wygrał konkurs „Edukacja ekologiczna 2011″ organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizację projektu rozpoczynamy w styczniu 2012 od Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznlo-Programowej” nt. „Jak zwiększyć efektywność i skuteczność szkoły w kształtowaniu więcej

Letnia szkoła edukacji europejskiej, w tym edukacji językowej -„Obywatele świata”. Beneficjenci – 3 klasa gimnazjum, szkoła średnia

  Program: warsztaty językowe – 2 godziny dziennie konwersacji-wolontariusze z Anglii, Hiszpanii, Japonii, Ukrainy, Meksyku, Czech warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej -„W świecie praw i obowiązków”- Maciej Osuch – społeczny Rzecznik Praw Ucznia, społeczny doradca Rzecznika Praw Obywatelskich warsztaty z więcej

Nowe szkoły w Klubie

W dniach 30.09-2.10.2011 w Szczawnicy-Szlachtowej, dzięki ogromnej życzliwości i pomocy Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz posiedzenie Rady Klubu Przodujących Szkół. Do Klubu przyjęto 3 wspaniałe szkoły : Gimnazjum w Sułkowicach (www), więcej