Radosny XI Piknik Rodzinny w Zespole Oświatowym w Pruszynie w dniu 4 czerwca 2024 r.

Od 11 już lat organizowany jest przez wspaniałą społeczność szkolną Zespołu Oświatowego w Pruszynie Piknik Rodzinny. Także w tym roku uczestniczyły w nim nie tylko rodziny z Pruszyna, ale także z wielu miejscowości  gminy i powiatu Siedlce.

Podobnie, jak w poprzednich latach na uroczystym Pikniku Rodzinnym podsumowywane są różne konkursy przeprowadzone wcześniej wśród przedszkolaków i uczniów placówek oświatowych gminy Siedlce, a Laureaci i wyróżnieni otrzymują nagrody i dyplomy. Tak też było i na tegorocznym pełnym ciepła i radości Pikniku, których nawet ulewny deszcz nie odebrał uczestnikom.

Uroczystość otworzyła i gorąco powitała Gości i wszystkich uczestników znakomita dyrektorka Zespołu Oświatowego w Pruszynie Pani Iwona Chacińska. Nie zabrakło też : gospodarza gminy Siedlce Pana Wójta Henryka Brodowskiego i Przewodniczącej KSPS -Zofii Grzebisz-Nowickiej, którzy w serdecznych słowach pogratulowali i złożyli gorące życzenia wszystkim uczestnikom Pikniku, a w szczególności laureatom konkursów , ich rodzicom i nauczycielom . Pani Przewodnicząca dołączyła do serdecznych życzeń nagrody i upominki książkowe dla biblioteki szkolnej, Pani Dyrektor, Przewodniczącej Rady Rodziców, Przew. Samorządu Uczniowskiego i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie. Natomiast Panu Wójtowi wręczyła wraz z serdecznymi gratulacjami obraz namalowany przez dzieci na plenerze plastycznym KSPS, a drugi obraz przekazała dla Przedszkola

w Pruszynie.

Oprawę artystyczną zapewniły utalentowane dzieci z Przedszkola i SP w Pruszynie oraz rodzinny zespół artystyczny z Wólki Leśnej.

Bardzo aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Pruszynie zadbało o przygotowanie potraw regionalnych dla uczestników Pikniku. O bezpieczeństwo zadbała, jak co roku wspaniała Ochotnicza Straż Pożarna.

Było wiele radości, ciepła rodzinnego i motywacji do dalszych wspólnych działań dla dobra wszystkich mieszkańców  tej Kochanej Małej Ojczyzny !

Wielkie brawa i podziękowania !!!