Piękna, pełna radości, serdeczności, wzajemnej życzliwości i inspiracji uroczystość podsumowująca XL edycję Ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego KSPS z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie Boże Narodzenie i Wielkanoc” – „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych na Kurpiach i Mazowszu” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Czesława Siekierskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie w dniu 21 marca 2024 r.

Dzień Wiosny – 21 marca 2024, słońcem i ciepłem otulił wszystkich uczestników uroczystości- pięknej, pełnej radości, życzliwości i inspiracji, w trakcie której  podsumowano XL edycję programu „Tradycje i obrzędy polskie Boże Narodzenie i Wielkanoc” – „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych na Kurpiach i Mazowszu”. Zorganizowano ja wspólnie ze wspaniałą społecznością szkolną Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie. Patronat Honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Czesław Siekierski i Starosta Powiatu Wyszkowskiego – Pan Wojciech Kozon.

Ta piękna uroczystość została poprzedzona kilkutygodniową efektywną pracą, nie tylko społeczności szkolnej ZS Nr 1, ale także 6 szkół podstawowych, 10 kół Gospodyń Wiejskich i wielu twórców ludowych pow. wyszkowskiego. Nic więc dziwnego, że już od wczesnych godzin rannych w Dniu Wiosny najpiękniejsze prace konkursowe z poszczególnych szkół, najciekawsze wyroby rękodzieła ludowego z KGW i twórców ludowych oraz najsmaczniejsze wyroby kulinarne i wielkanocne potrawy regionalne zwożone były na wystawę do świątecznie udekorowanej sali gimnastycznej ZS Nr 1,

w której odbywała się ta piękna uroczystość.

Oficjalnego jej otwarcia i serdecznego powitania wszystkich uczestników i Gości dokonał wspaniały dyrektor ZS Nr 1 – Marian Popławski. Powitał też serdecznie współorganizatora tego przedsięwzięcia – władze statutowe KSPS : Przewodniczącą –Zofię Grzebisz-Nowicką i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Krzysztofa Żuka ; wyszkowskie władze samorządowo-oświatowe : Starostę Wojciecha Kozona, Wicestarostę – Leszka Marszała i Naczelniczkę Wydziału Edukacji – Agnieszkę Deptułę ; władze statutowe Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce na czele z Przewodniczącym Waldemarem Salisem. Natomiast Patron Honorowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski nie mogąc uczestniczyć w uroczystości skierował do jej uczestników list z serdecznymi gratulacjami i życzeniami, które zostały przyjęte burzliwymi oklaskami.

Całą uroczystość znakomicie prowadziły nauczycieli ZS Nr 1 – Panie Anna Kordyszewska i Katarzyna Zglińska.

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka w serdecznych słowach podziękowała i pogratulowała wszystkim osiągniętych wielorakich efektów zrealizowanej wspólnym wysiłkiem XL edycji programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie Boże Narodzenie i Wielkanoc”. Podkreśliła z radością i satysfakcją, że ok. 40% tych edycji zostało zrealizowanych wspólnie ze wspaniałymi szkołami klubowymi w Wyszkowie, Ostrołęce, Małkini Górnej, Chorzelach, Przasnyszu i innymi funkcjonującymi na Ziemi Kurpiowskiej i Mazowieckiej będącymi terenem działalności Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce. Wyraziła też słowa najwyższego uznania i szacunku dla społeczności szkolnej ZS Nr 1, tak znakomicie przez wiele lat kierowanej przez dyrektora Mariana Popławskiego – Wiceprzewodniczącego KSPS. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Jego Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i uczniów tej wspaniałej szkoły to już czwarta edycja tego programu jest realizowana i uroczyście podsumowywana w ZS Nr 1. Jest to wielki sukces i powód do dumy dla nas wszystkich. Poparto to burzliwymi oklaskami.

Przez następne kilka godzin prezentowane były różne elementy zwyczajów i obrzędów Świąt Wielkanocnych. Podziwiane były wystawy najpiękniejszych prac konkursowych wykonanych przez uczniów 6 szkół podstawowych i ZS Nr 1, wyroby rękodzieła ludowego, przyrządzane na oczach uczestników Gali smakołyki i napoje świąteczne, które można było na gorąco degustować. Nie zabrakło też pięknych piosenek i tańców staropolskich i nowoczesnych w wykonaniu utalentowanej młodzieży ZS Nr 1 oraz profesjonalnego Wyszkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Oberek”.

Dla wszystkich autorów najpiękniejszych prac konkursowych, najciekawszych wyrobów rękodzieła ludowego i najsmaczniejszych potraw regionalnych, a także dla KGW i edukatorów prowadzących dla uczniów warsztaty edukacyjne przygotowano nagrody i dyplomy. Głównymi fundatorami byli : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Starosta Wyszkowski.

Otrzymali je :

I. Uczniowie ze szkół (nagrody i dyplomy za I miejsce, II miejsce i III miejsce)

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie – kategoria „Stroik wielkanocny”

– Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Władysława Broniewskiego w Wyszkowie – kategoria ,, Kartka wielkanocna”

– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Wróbla ,,Jaskółki” w Wyszkowie – kategoria ,,Pisanka wielkanocna”

– Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie – kategoria ,, Stroik wielkanocny”

– Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie – kategoria ,,Stroik wielkanocny”

– Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym – kategoria ,,Palma wielkanocna”

– Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie – kategoria ,,Stół wielkanocny”

II. Prowadzący zajęcia warsztatowe i pokazy sztuki ludowej, wyrobów rękodzieła ludowego i potraw regionalnych

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Trzciance

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie

3.  Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinach , »Nad Stawem »

4.   Koło Gospodyń Wiejskich w Leszczydole Starym

5.  Koło Gospodyń Wiejskich – Gajowianki

6.  Koło Gospodyń Wiejskich w Brańszczyku

7.   Koło Gospodyń Wiejskich w Natalinie

9.  Koło Gospodyń Wiejskich w Skuszewie

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Sieczychach

11. Kuźnia Kurpiowska w Pniewie

Magda Rutkowska – zdobienie pisanek

Mariola Kaput – rękodzieło dekoracyjne ze sznurka bawełnianego

14. Warsztaty florystyczne – Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Nagrody i dyplomy wręczyli Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka, Starosta Wojciech Kozon, Dyrektor Marian Popławski. Ponadto wszyscy goście i artyści ludowi Zespołu Pieśni i Tańca „Oberek” zostali obdarowani drobnymi upominkami świątecznymi. A w dowód wdzięczności dla społeczności szkolnej ZS Nr 1 Zofia Grzebisz-Nowicka i Krzysztof Żuk w imieniu władz statutowych KSPS wręczyli upominki Dyr. Marianowi Popławskiemu, wspaniale prowadzącym uroczystość nauczycielkom Annie Kordyszewskiej i Katarzynie Zglińskiej, Przew. Samorządu Uczniowskiego – Oliwii Fedorczuk i Wiktorowi Marcinkiewiczowi. Natomiast p. Staroście Wyszkowskiemu – Wojciechowi Kozonowi wręczyli obraz namalowany przez dzieci na ubiegłorocznym wakacyjnym plenerze plastycznym w Łebie.

Na zakończenie uroczystości Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka i Wiceprzewodniczący Marian Popławski złożyli wszystkim uczestnikom najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzyli, aby tegoroczne Święta Wielkanocne upłynęły w spokojnej, rodzinnej, wiosennej, radosnej, pełnej wiary i nadziei atmosferze.

Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej odbyła się równie znakomita część kulinarna, w trakcie której przy degustacji smacznych, świątecznych potraw regionalnych dzielono się wspaniałymi wrażeniami, doświadczeniami i planami wspólnych działań pielęgnujących tradycje dla dobra przyszłości.

Wielkie podziękowania i brawa dla wszystkich, a w szczególności dla Gospodarzy !!!