Ogłoszenie XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”. 

Konkursy te organizowane są w ramach Programu pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Jest to jeden z 12 cyklicznych ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych wysiłkiem społecznym przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z nauczycielami 

i uczniami różnych typów szkół  Konkursy adresowane są do uzdolnionych plastycznie i literacko uczniów na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

Do pobrania – Regulamin konkursu plastycznego

Do pobrania – Regulamin konkursu literackiego