Z A P R A S Z A M Y na atrakcyjny i pożyteczny wypoczynek nad pięknym Bałtykiem w okresie wakacji 2021 r.

Podobnie, jak w latach poprzednich, przygotowujemy dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 5 turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi atrakcyjnymi formami wypoczynku, doskonalenia i rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, pasji, wzbogacania swojej wiedzy o regionie i kraju.

Wybraliśmy malowniczo położone n/wym. ośrodki wypoczynkowe w pięknych miejscowościach na polskim wybrzeżu.

I  Miejsca i terminy turnusów

 1. Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Sawa” w Stegnie, ul. Wczasowa 6

Stegna – miejscowość położona w woj. pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna, na Żuławach Wiślanych, nad Zatoką Gdańską. Znajduje się tu duża piaszczysta plaża oraz kąpielisko z czystą wodą idealne do pływania i uprawiania sportów wodnych.

OWK „Sawa” położony jest na terenie iglastego lasu w odległości 300 m od morza. Na terenie Ośrodka jest boisko do koszykówki i siatkówki, plac zabaw, obszerna altana ogrodowa, zadaszone miejsce na ognisko, grill.

Termin turnusu – 7.07 – 16.07.2021

Karta Sawa Stegna 7.07-16.07

Tematami wiodącymi na tym turnusie będą : profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, edukacja samorządowa i krajoznawczo-turystyczna oraz zajęcia plastyczne prowadzone zgodnie z programem uzgodnionym z uczestnikami.

 1. Ośrodek Wypoczynkowy „Słowiniec” w Łebie, ul. Nadmorska 19 

Łeba, położona niedaleko Słupska i Lęborka jest miejscowością o szczególnych walorach zdrowotnych. Jej mikroklimat przyciąga wielu turystów z całego świata. Łeba otoczona jest z trzech stron wodą, od północy Morzem Bałtyckim, od zachodu jeziorem Łebsko, a od wschodu jeziorem Sarbsko. Pomiędzy jeziorem Łebskim a morzem znajdują się ruchome wydmy, zjawisko niespotykanie rzadkie w Europie. Wydmy ruchome wchodzą w obszar Słowińskiego Parku Narodowego, który uznany został przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery. 

OW „Słowiniec” znajduje się w malowniczej dzielnicy turystyczno-wypoczynkowej, 80 m od morza. Otoczony jest kompleksem leśnym o pow. 4 ha.

Termin turnusu – 21.07 – 30.07.2021

Karta Słowiniec Łeba 21.07-30.07

Tematami wiodącymi turnusu będą : profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo oraz  edukacja artystyczna i ekologiczna.

Termin turnusu – 1.08 – 12.08.2021

Karta Słowiniec Łeba 1.08-12.08

Tematami wiodącymi na tym turnusie będą : profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo oraz edukacja artystyczna.

W tym terminie odbędzie się także plener plastyczny, dla dzieci i młodzieży plastycznie uzdolnionej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy pleneru plastycznego będą mogli doskonalić i rozwijać swój talent plastyczny, uczyć się malowania na jedwabiu pod kierunkiem utalentowanej artystki – Pani Anny Ozgi z Łodzi. Na turnusie odbędą się także warsztaty fotograficzne.

 1. Ośrodek Wczasowy „Hutnik” w Jastrzębiej Górze, ul. Kuracyjna 3

Jastrzębia Góra to duża miejscowość letniskowa położona w woj. pomorskim, w powiecie puckim, na Pobrzeżu Gdańskim. Jest to najdalej na północ wysunięta część Polski.

Jastrzębią Górę charakteryzuje malownicze, wysokie wybrzeże klifowe.

Miejscowość posiada duże piaszczyste plaże oraz 3 kąpieliska z czystą wodą idealne do pływania i uprawiania sportów wodnych.

OW „Hutnik” położony jest na wzgórzu, w najwyższej części miejscowości, w odległości 800 m od morza. Wyposażony jest w kryty basen, salę dyskotekową, rekreacyjną, świetlicę, boiska do gier zespołowych, plac zabaw, miejsce na ognisko. Cały Ośrodek jest ogrodzony i monitorowany.

Termin turnusu – 24.07 – 2.08.2021

Karta Hutnik Jastrzębia Góra 24.07-2.08

Tematami wiodącymi na tym turnusie będą : profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

II Warunki bytowe

Uczestnicy w/w 5 turnusów będą mieli zapewnione:

 • zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych i pokojach typu studio z pełnym węzłem sanitarnym
 • smaczne wyżywienie – 5 posiłków dziennie (śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego, obiady serwowane do stolików plus drugie śniadanie i podwieczorek) oraz wodę do picia bez ograniczeń na terenie Ośrodka.
 • całodobową opiekę medyczną : pielęgniarka – na miejscu, lekarz – na wezwanie telefoniczne
 • całodobową opiekę wspaniałych wychowawców
 • opiekę ratowników WOPR na plaży wydzielonej dla danego Ośrodka
 • salę na zajęcia programowe i warsztaty (językowe, samorządowe, artystyczne)
 • salę na zajęcia plastyczne (dla uczestników pleneru plastycznego w OW „Słowiniec”)
 • salę dyskotekową
 • boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i tenisa
 • stoły do ping ponga
 • miejsce na ognisko/ grilla

III Program

Na wszystkich 5 turnusach zapewniamy bardzo ciekawy i atrakcyjny w formy realizacyjne program dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników.

Wspólne bloki tematyczne programu dla wszystkich turnusów to :

 1. Profilaktyczno-zdrowotny, promocji zdrowia i bezpieczeństwa, nauka pływania, ścieżki zdrowia  
 2. Edukacyjno-wychowawczy (edukacja zdrowotna, ekologiczna, obywatelska, artystyczna, integracyjna)
 3. Kulturalno-rozrywkowy realizowany na świeżym powietrzu i w salach ośrodków
 4. Sportowo-rekreacyjny realizowany na plaży i boiskach ośrodków
 5. Krajoznawczo-turystyczny (2-4 wycieczki autokarowe, rejs statkiem po morzu, kilka wycieczek pieszych i rowerowych)
 6. Samorządowo-integracyjny 

IV Kadra pedagogiczno-medyczna

Na wszystkich turnusach zapewniamy wysokokwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną i medyczną, dbającą o zdrowie i bezpieczeństwo oraz rozwój intelektualny i fizyczny każdego uczestnika. Są to dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele z długoletnim stażem, edukatorzy, instruktorzy zajęć specjalistycznych, doświadczone pielęgniarki i ratownicy. Dodatkowo w każdym turnusie będzie uczestniczyło 2-4 wolontariuszy. Grupy uczestników są mało liczebne, co gwarantuje nie tylko bardzo dobra opiekę wychowawców nad  nimi, ale także stwarza im możliwość aktywnego uczestnictwa w realizacji ambitnego (zgodnego z zainteresowaniami) programu. Na uroczystym zakończeniu turnusu przygotowanym przez Młodzieżową Radę Turnusu każdy uczestnik otrzymuje dyplom i nagrodę książkową, a zwycięzcy olimpiad, konkursów, quizów, różnych rozgrywek sportowych i innych programowych zajęć otrzymują nagrody rzeczowe. Uczestnicy warsztatów samorządowych otrzymają dodatkowo imienne certyfikaty.

V Transport i ubezpieczenie

Uczestnicy wszystkich turnusów, podobnie jak w poprzednich latach, będą dowiezieni i przywiezieni autokarami, które są do dyspozycji Kierowników turnusów przez cały pobyt dzieci na turnusie. Pozwala to na zorganizowanie większej liczby wycieczek w zależności od warunków pogodowych.

Wszyscy uczestnicy naszych turnusów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kadra pedagogiczno-medyczna wszystkich turnusów jest dodatkowo ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. 

VI Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie karty kwalifikacyjnej (umieszczonej na stronie www.ksps.pl) i przesłanie jej w terminie do 21.05.2021 r. na adres KSPS.

Rodzice dzieci (urodzonych po 1.01.2005) ubezpieczeni w KRUS proszeni są o dołączenie aktualnego Zaświadczenia z miejscowej Placówki Terenowej KRUS stwierdzającego ubezpieczenie w pełnym zakresie co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów), gdyż to warunkuje otrzymanie dofinansowania w wysokości 750,00 zł z FSUSR. 

 • Wpłacenie do 30.04.2021 r. zaliczki w kwocie 450,00 zł na konto KSPS 

Nr 19 1020 1097 0000 7102 0094 0015.  W sprawie wpłaty pozostałej kwoty informacji udziela Biuro KSPS – tel.: 22 622 70 16.

Uwaga :

 • W przypadku zakwalifikowania na nasz turnus 10 uczniów, zatrudniamy z tej szkoły wychowawcę lub instruktora ds. samorządu, muzyki, tańca, plastyki, sportu.

Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 622 70 16 lub e-mailem: ksps@wp.pl.

W PRZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA DODATKOWEGO TURNUSU DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DZIECI W TERMINIE OD 1.08.2021.