Bardzo pożyteczny charytatywny koncert pn. „Mikołaj dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo” w Busku-Zdroju w Samorządowym Centrum Kultury w dn. 7 grudnia 2019 r.

Organizatorem tego niezwykłego koncertu charytatywnego w dn. 7 grudnia 2019 r. był Zarząd Fundacji „Błękitne Niebo” działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju. Patronat Honorowy objęli : Jerzy Kolarz – Starosta Buski i Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a Honory Ambasadorki koncertu sprawowała niezwykle ceniona i szanowana za swoją działalność aktorską i charytatywną Ewa Błaszczyk – założycielka w 2002 r. Fundacji „Akogo”.

Przybyłych licznie gości i sponsorów koncertu serdecznie powitała w imieniu Zarządu Fundacji „Błękitne Niebo” – Barbara Stasik.

Koncert poprzedzono kilkunastodniową zbiórką „Darów serca” od różnych centralnych, wojewódzkich i miejscowych instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych na aukcję podczas koncertu. Uzyskane z niej środki finansowe przeznaczone będą na rehabilitację, edukację, terapię uczniów SOSW, a także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb tego Ośrodka. Długa była lista Darczyńców, wśród których była także Fundacja Ewy Błaszczyk i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka zachęciła uczestników koncertu do aktywnego uczestnictwa w licytacji wszystkich przedmiotów przekazanych na aukcję, bo jest to „Dar serca”, w tym także 30 obrazów namalowanych przez dzieci plastycznie uzdolnione uczestniczące w organizowanych co roku przez KSPS ogólnopolskich konkursach plastycznych i plenerach plastycznych. W obrazach tych zawarty jest nie tylko talent dzieci, ale także miłość do tych, których nieszczęśliwie dotknął los. Na aukcję przekazano także 20 prac wykonanych przez dzieci pod kierunkiem znakomitej artystki Anny Ozga w Centrum Zajęć Pozaszkolnych w Łodzi.

Na zakończenie koncertu Przewodnicząca KSPS w siecznych słowach pogratulowała i podziękowała zarówno organizatorom tego niezwykle pożytecznego charytatywnego koncertu, jak również jego Honorowym Patronom, Ambasadorce Ewie Błaszczyk, wokalistkom-gwiazdom „The Voice of Poland”, Kwintetowi Jerzego Cygana i wspaniale prowadzącej aukcję „Darów serca” Karolinie Kępczyk. Obdarowała ich także obrazami namalowanymi przez dzieci i złożyła wszystkim uczestnikom koncertu gorące życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020.

Zarząd Fundacji „Błękitne Niebo” wręczył wszystkim artystom i osobom najbardziej zasłużonym w tym przedsięwzięciu piękne podziękowania na piśmie. Otrzymała je także Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka.

Było wiele wzruszeń, gorących braw dla zwycięzców licytowanych „Darów serca”, śpiewaczek, muzyków i wspaniałej Mikołajowej.

Wielkie podziękowania za wszystko dobro !!!