Przepiękny Jubileusz 155-lecia Szkoły Podstawowej im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie połączony z otwarciem Publicznego Przedszkola w nowym budynku w dn. 12 listopada 2019 r.

Przepiękny Jubileusz 155-lecia Szkoły Podstawowej im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie

Przepiękny Jubileusz 155-lecia Szkoły Podstawowej im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie

Przepiękny Jubileusz 155-lecia Szkoły Podstawowej im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie

Część oficjalną Jubileuszu 155-lecia Szkoły Podstawowej im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie poprzedziło otwarcie pięknego Przedszkola w nowym i nowocześnie wyposażonym budynku. Z radością i wzruszeniem gospodarze i zaproszeni goście przecięli do niego wstęgę, by 62 najmłodszych mieszkańców Pruszyna mogło w nim bawić się, uczyć i radośnie spędzać czas pod opieką troskliwych wychowawczyń.

Uroczystość Jubileuszową otworzyła wspaniała Dyrektorka Szkoły – Iwona Chacińska i serdecznie powitała licznie przybyłych gości, wśród których byli : gospodarze gminy na czele z Przewodniczącym Rady – Andrzejem Rymuzą i Wójtem – Henrykiem Brodowskim; Wicestarosta Siedlecki – Małgorzata Cepek; Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Adam Skup; Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego – Magdalena Sałata, dyrektorzy wszystkich Zespołów Oświatowych gminy Siedlce; proboszcz parafii Pruszyn, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji współpracujących z tą zasłużoną placówką oświatowo-wychowawczą. Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane z okazji Jubileuszu wydawnictwo pt. „Złota księga uczniów i absolwentów w latach 2014-2019”, a dwoje absolwentów z wcześniejszych lat Zofia Grzebisz-Nowicka i Zygmunt Wielogórski otrzymało obrazy z fotografią tej niezwykłej szkoły.

W aneksie do Złotej księgi Pani Dyrektor Iwona Chacińska napisała m. in. :

„Szkoła w Pruszynie  kryje w swojej historii niezwykle bogatą przeszłość. Utworzona 155 lat temu dekretem carskim, kształciła i kształci kolejne pokolenia Polaków. Można z pełnym przekonaniem rzec, że to bohaterka pokoleń, ostoja polskości – nawet wtedy, gdy polskość była zakazana. Ta szkoła, to strażniczka patriotyzmu, narodowej kultury, języka, ojczystej historii. Niezachwiana w swym dziele nawet w czasach niewoli i okupacji. Trwa do dziś i odważnie spogląda w przyszłość. Bagaż minionych dziejów staje się dla niej – a tym samym dla nas ludzi współtworzących to miejsce – drogowskazem. Dzięki temu mamy jasno określony cel i „jedną drogą dziś wszyscy idziemy”, pamiętając o najważniejszych wartościach, którym wierny był płk. Leopold Lis-Kula, i które widnieją na sztandarze szkoły : Bóg – Honor – Ojczyzna.

Tę szkołę przepełnia niezwykła atmosfera, często mówimy, że ma ona duszę. Bo tutaj kształtują się dobre serca, silne charaktery i otwarte umysły. Stąd swoje korzenie biorą ludzie, dla których ojczyzna, ta mała i ta wielka, zawsze jest w centrum uwagi, dla których drugi człowiek i jego potrzeby nigdy nie są obojętne. Mimo swoich 155 lat, szkoła w Pruszynie nie ogranicza światopoglądów swoich wychowanków. Tu zawsze okna są szeroko otwarte na świat, ukazując młodym Polakom bezkresne horyzonty. Dlatego jej absolwenci piastują wysokie urzędy, stają na straży pokoju i bezpieczeństwa, dbają o rozwój gospodarczy kraju i regionu, zyskują wysokie uznanie społeczne. Wielu świetnie radzi sobie również poza granicami kraj, ale jednocześnie zawsze wraca tu, w to miejsce, z którego można powiedzieć, wypływa źródło. Źródło wiedzy, wartości, wychowania, budowania światopoglądów. Z tego źródła czerpią kolejne pokolenia mieszkańców Pruszyna, Pruszynka, Wólki Leśnej, Błogoszczy, a także Wyczółek.

Zaproszeni goście potwierdzili te oceny w swoich wystąpieniach. Serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia złożyli gospodarze gminy – Wójt Henryk Brodowski i powiatu – Wicestarosta – Małgorzata Cepek, Dyrektor Delegatury MKO – Adam Skup i wiele innych zacnych osób.

Z wdzięcznością dla swojej szkoły i wzruszeniem przemawiali także absolwenci – Zofia Grzebisz-Nowicka i Zygmunt Wielogórski. Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS podkreśliła, że jest cały czas dumna ze swojej pruszyńskiej podstawówki. Do gorących gratulacji, słów uznania i podziękowania za wszystkie wartości, które ukształtowały jej osobowość i ułatwiły start w dalsze życie oraz uczestnictwo społeczności szkolnej Zespołu Oświatowego w Pruszynie w kilku ważnych programach edukacyjno-wychowawczych realizowanych od 30 lat przez KSPS, dołączyła puchar za twórczy wkład w imponujący dorobek 155-lecia Szkoły oraz 15 obrazów namalowanych przez dzieci na tegorocznym plenerze plastycznym w Łebie i paczkę książek dla nowo otwartego Przedszkola.

Wręczyła także albumy, „Najnowszą encyklopedię powszechną” i upominki książkowe Dyr. Iwonie Chacińskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców – Annie Nowakowskiej i Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Natalii Sadło. Życzyła całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów w procesie dydaktyczno-wychowawczym, w wychowywaniu kolejnych pokoleń ku wyższym wartościom takim, jak : wiedza, patriotyzm, wolność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dobro, szacunek, życzliwość, kultura słowa i życia. Niech ta szkoła będzie nadal przyjazna uczniom, rodzicom i środowiskom lokalnym, a relacje między społecznością szkolną będą nadal oparte na wzajemnym dialogu i szacunku. Niech  dla wspaniałej byłej i obecnej kadry pedagogów, wychowawców i pracowników administracji szkolnej rośnie uznanie społeczne i wdzięczność byłych i obecnych uczniów. Niech nadal społeczność szkolna tej wspaniałej szkoły pamiętając o przeszłości i będąc wierną tradycjom dzielnie stawia czoła nowym wyzwaniom edukacyjnym i wychowawczym.

Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodnicząca KSPS bardzo serdecznie podziękowała również Panu Henrykowi Brodowskiemu – Wójtowi Gminy Siedlce za wielką troskę o edukację młodego pokolenia Podlasiaków, za tworzenie coraz lepszych warunków do nowoczesnego ich kształcenia i dobrego wychowywania.

Oprawę artystyczną tej pięknej uroczystości z podkreśleniem także Dnia Niepodległości

i Patrona płk. Leopolda Lisa-Kuli przygotowali utalentowani uczniowie pod kierunkiem także utalentowanych nauczycieli ZO w Pruszynie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy tej niezwykłej jubileuszowej uroczystości poczęstowani zostali pysznym urodzinowym tortem i poczęstunkiem przy wspólnym pięknie nakrytym stole.

Było wiele radości, ciekawych wspomnień, wzruszeń i inspiracji do dalszych wspólnych działań dla dobra edukacji.

Brawo !!!!