Wspaniała XXV Gala wybitnie utalentowanych uczniów i nauczycieli nowatorów szkół miasta Łodzi i woj. łódzkiego w dn. 10 października 2019 r. w Muzeum Miasta Łodzi


Na Jubileuszową Galę w dn. 10 października 2019 r. do pięknej Sali Muzeum Miasta Łodzi, przybyli nie tylko wybitnie utalentowani uczniowie i nauczyciele nowatorzy wraz ze swoimi dyrektorami szkół, ale także byli i obecni Prezydenci tego miasta, Kuratorzy Oświaty, władze Krajowego i Łódzkiego Stow. Pomocy Szkole, Prezesi ZNP, przedstawiciele licznych organizacji współpracujących z ŁSPS, fundatorzy stypendiów i nagród.

Wszystkich uczestników Gali serdecznie powitała Przewodnicząca ŁSPS – Iwona Bartosik. Galę prowadziła aktorka i prezenterka telewizyjna pani Magdalena Michalak, która prezentowała także najważniejsze zasługi i osiągnięcia wytypowanych przez Kapitułę nauczycieli nowatorów do uhonorowania ich nagrodami i wybitnie utalentowanych uczniów różnych typów szkół do wręczenia im stypendium.

Nagrody pieniężne po 1800,00 zł za twórcze, nowatorskie nauczanie otrzymało 10 wspaniałych nauczycieli, a stypendia po 1500,00 zł otrzymało 28 najzdolniejszych uczniów w różnych dziedzinach nauki i działalności społecznej. Dla 2 z nich stypendia ufundowało KSPS.


Nagrody i stypendia wręczali :

Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,

Ryszard Bonisławski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Zofia Grzebisz–Nowicka – Przewodnicząca KSPS i Iwona Bartosik – Przewodnicząca ŁSPS

Sylwester Pawłowski –Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Jan Kamiński – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Nauczycieli w Łodzi

Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Grzegorz Matuszak – były Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Krzysztof Jagiełło – były Prezydent Miasta Łodzi

Tadeusz Matusiak – były Prezydent Miasta Łodzi

Wręczający nie szczędzili nagrodzonym nauczycielom i uczniom stypendystom gratulacji, słów uznania i podziękowań. Było wiele wzruszeń i radości. Wyraził je w swoim wystąpieniu Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi – Tomasz Trela, który podziękował ŁSPS za kontynuowanie tak pożytecznej działalności na rzecz nauczycieli i uczniów przez 25 lat.

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz–Nowicka do serdecznych gratulacji i podziękowań dla nauczycieli nowatorów, stypendystów, ich dyrektorów szkół, nauczycieli prowadzących i rodziców oraz sponsorów dołączyła puchar ufundowany przez KSPS dla ŁSPS w dowód uznania za 25 lat wspierania uczniowskich talentów i nagradzania nauczycieli nowatorów, który wręczyła Przewodniczącej ŁSPS Iwonie Bartosik wraz z życzeniami kontynuowania promowania młodych talentów. Zaprosiła również nauczycieli i uczniów do uczestnictwa w XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”, których podsumowanie  odbędzie się na Gali Laureatów 21 stycznia 2020 r. w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Wszystkich sponsorów ŁSPS uhonorowało poprzez wręczenie, specjalnie na tę okazję wykonanej, grafiki autorstwa pana Pawła Szadkowskiego.  Stowarzyszenie uhonorowało także wieloletniego sponsora stypendiów i nagród, pana Piotra Hammera – Prezesa Spółki HAMMERmed poprzez wręczenie okolicznościowej statuetki.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne uczestników Gali, które upłynęło w serdecznej, wręcz rodzinnej atmosferze.

Wielkie brawa i podziękowania za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie tej pięknej i wzruszającej Jubileuszowej Gali !!!