XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich oraz XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem” w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Koziebrodach

W dniach 20-22.09.2019 r. w pięknie udekorowanej Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach, gm. Raciąż odbył się XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich

i XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”. Honorowy Patronat objęli : Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki i Starosta Powiatu Płońskiego.

Z Rodziny Szkół Reymontowskich przyjechały na tegoroczny Zlot delegacje wraz z pocztami sztandarowymi i dyrektorami 12 szkół z różnych regionów Polski. Nie zabrakło też licznej grupy zaproszonych gości z Polski i Kanady , wśród których byli m.in.: władze samorządowo-oświatowe miasta i gminy Raciąż oraz powiatu Płońsk; Kuratorium Oświaty-delegatura w Ciechanowie; Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole; Stowarzyszenia „Nasz Reymont” wraz z kapelanem; Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich; dyrektorzy szkół z terenu miasta i gminy Raciąż, a także delegacja Fundacji im. Wł. St. Reymonta z Kanady na czele z p. Peter Cwynar reprezentującym  Prezesa Fundacji p. Kazimierza Chrapkę.

Uroczystego otwarcia i powitania wszystkich uczestników Zlotu dokonali gospodarze : Wójt Gminy Raciąż – Zbigniew Sadowski i Dyrektorka SP w Koziebrodach – Małgorzata Środkowska.

Piękną oprawę artystyczną zapewnili utalentowani uczniowie pod kierunkiem swoich wspaniałych nauczycieli SP w Koziebrodach. Pełne podziwu i wzruszeń były także recytacje wierszy i prozy polskich twórców kultury, głównie W. Szymborskiej, Wł. St. Reymonta w wykonaniu Ursuli Mastej, Pauliny Czapińskiej i Davida Makarczyka – laureatów tegorocznej edycji konkursu recytatorskiego im. Marii i Czesława Sadowskich, który odbył się 2.06.2019 w Hamilton w Kanadzie .

Uczestnicy Zlotu odwzajemnili się organizatorom i młodym artystom burzliwymi brawami, a goście także gratulacjami, kwiatami i upominkami. Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka do serdecznych gratulacji, wyrazów uznania i gorących życzeń dla całej Rodziny Szkół Reymontowskich dołączyła ufundowane przez KSPS upominki książkowe dla wspaniałych gospodarzy Zlotu, Pana Wójta gminy Raciąż, Pani Dyrektor, Przew. Rady Rodziców i Przew. Samorządu Uczniowskiego SP w Koziebrodach oraz dla poszczególnych członków delegacji z Kanady. Przekazała także album i obraz namalowany przez dzieci na tegorocznym plenerze plastycznym KSPS w Łebie dla pana Kazimierza Chrapki, Prezesa Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Kanadzie.

Poinformowała o niektórych programach edukacyjno-wychowawczych realizowanych wysiłkiem społecznym przez KSPS, które obchodzi w tym roku 30-lecie społecznej działalności na rzecz polskiej szkoły. Podkreśliła, że z tej okazji KSPS ufundowało dwie drugie nagrody – bezpłatny udział w zimowisku w okresie ferii 2020 r. – dla laureatów XV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”, które po zakończeniu konkursu w drugim dniu Zlotu wręczy Sekretarz Zarządu KSPS- Pani Anna Wojciechowska, dyrektora SP im. Wł. St. Reymonta w Solcu. Natomiast młodym artystom wraz z podziękowaniem za piękny występ artystyczny Przewodnicząca przekazała koszyk słodyczy .

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne, które przebiegło, jak dotychczasowe , w rodzinnej atmosferze.

Raz jeszcze wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Do zobaczenia na kolejnym XXIV

Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskich, który odbędzie się w Kutnie.