Piękna uroczystość z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta i Dnia Matki w Stróżewie w dn. 24 maja 2019 r.

W uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie i Dnia Matki uczestniczyła, nie tylko cała społeczność szkolna tej wspaniałej szkoły, ale także : miejscowe władze samorządowo-oświatowe na czele z Wójtem Gminy Załuski – Kamilem Koprowskim , Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka;  członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Reymont” – b. Przewodnicząca Klubu Szkół Reymontowskich – Hanna Nagórek, Skarbnik Stowarzyszenia, dyrektor SP w Koziebrodach – Małgorzata Śródkowska; kapelan Szkół Reymontowskich – ks. Stanisław Zarosa wraz z proboszczem miejscowej parafii, dyrektorzy szkół podstawowych gminy Załuski, przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących z tą szkołą.

Wszystkich bardzo ciepło i serdecznie powitała znakomita dyrektorka tej szkoły – Ewa Dylewska. Podkreśliła także, że uroczystość ta składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest Patronowi szkoły, druga – Dniu Matki. Została ona przez nauczycieli i uczniów poprzedzona różnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi związanymi z twórczością Patrona i Dniem Matki. Jednym z nich były konkursy : plastyczny, literacki, teatralny, śpiewaczo-taneczny, obrzędowy. Komisja wyłoniła także laureatów tych konkursów. Do wręczenia nagród 4 laureatom konkursu plastycznego p. Dyrektor zaprosiła Przewodniczącą KSPS – Zofię Grzebisz-Nowicką , która do gorących gratulacji i życzeń dalszego rozwijania i doskonalenia swoich talentów dołączyła nagrody specjalne od KSPS. Zaprosiła laureatów do udziału w plenerze plastycznym za zmniejszoną o 1000,00 zł odpłatnością, zorganizowanym w OW „Słowiniec” w Łebie w okresie 1-14.08.2019. Przyjęto to burzliwymi brawami ! Pozostałym laureatom konkursów nagrody wręczyli Wójt. gm. Załuski, p. Hanna Nagórek, ks. Stanisław Zarosa.

Oprawę artystyczną przygotowali utalentowani uczniowie pod kierunkiem swoich znakomitych nauczycieli, a uczestnicy uroczystości rzęsistymi oklaskami nagradzali młodych artystów za piękne recytacje twórczości Reymonta, obrzędy, tańce, pieśni. Było dużo radości, wzruszeń, podziwu dla uczniów.

W imieniu zaproszonych gości serdecznie podziękowała Zofia Grzebisz-Nowicka całej społeczności szkolnej na czele z Dyr. Ewą Dylewską za piękną i wzruszającą uroczystość i całokształt wspaniałej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podziękowała również władzom samorządowo-oświatowym gm. Załuski, Przyjaciołom i sponsorom za wspieranie wysiłków nauczycieli, uczniów i rodziców. Wyraziła radość i satysfakcję, że szkoła ta, której przed 4 laty wręczyła Akt przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół udowadnia efektami edukacyjno-wychowawczymi w każdym roku szkolnym, że zasługuje na przynależność do tego elitarnego Klubu. Do gorących życzeń dalszych sukcesów w nowoczesnym kształceniu i dobrym wychowywaniu uczniów dołączyła upominki książkowe, które wręczyła p. Dyrektor, Przew. Rady Rodziców i Przew. Samorządu Uczniowskiego. Następnie złożyła wszystkim Mamom gorące życzenia  z okazji Dnia Matki, a uczniom życzyła otrzymania świadectw z jak najlepszymi ocenami i udanych wakacji. Zaprosiła ich na turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z różnymi formami edukacji zorganizowane przez KSPS nad Bałtykiem w Jastrzębiej Górze, Łebie i Rowach.

Bardzo sympatyczne było także spotkanie integracyjne i degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez Radę Rodziców tej wspaniałej szkoły.

Wielkie dzięki za wszystko !!!