Wspaniałe Jubileusze : 100-lecie Niepodległej i 90-lecie Szkoły Podstawowej w Żelkowie-Kolonii w dniu 9.11.2018

W bardzo uroczystej i dostojnej atmosferze świętowano 9 listopada 2018 dwa niezwykłe Jubileusze : 100-tną rocznicę Odzyskania Niepodległości i 90-lecie Szkoły Podstawowej w Żelkowie-Kolonii. Społeczność szkolna zadbała zarówno o biało-czerwony wystrój całego Zespołu Oświatowego, jak też o odpowiednią oprawę merytoryczną i artystyczną . Dopisali też zaproszeni Goście, wśród których była Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, władze samorządowo-oświatowe gminy Siedlce na czele z nowo wybranymi radnymi i wójtem – Panem Henrykiem Brodowskim oraz radnymi gminy Skórzec z dotychczasowym wójtem Stanisławem Kalińskim i nowym Jerzym Długoszem. Nie zabrakło także radnych powiatu siedleckiego, sejmiku woj. mazowieckiego, dyrektorów szkół z terenu gminy Siedlce i byłych dyrektorów SP w Żelkowie-Kolonii oraz kierownictw różnych organizacji i instytucji współpracujących z tą wspaniała szkołą.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości i powitaniu Gości przez Dyrektorkę Zespołu Oświatowego p. Małgorzatę Stańczuk utalentowani uczniowie pod kierunkiem swoich wspaniałych nauczycieli w bardzo interesujący sposób zaprezentowali najważniejsze wydarzenia w 100-leciu Niepodległości Polski i w 90-leciu funkcjonowania szkoły. Wszystkie części tego bogatego w treści i formę programu były niezwykle kształcące, patriotyczne i wzruszające.

Podkreślali to także w swoich wystąpieniach zaproszeni Goście, gospodarze gminy Siedlce i Skórzec, dyrektor Delegatury MKO i inni.

Serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia przekazała wspaniałej społeczności szkolnej także Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. Szczególne słowa uznania, szacunku, podziękowania i serdecznych życzeń skierowała do wszystkich byłych i obecnych dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców, których wspólny wysiłek dydaktyczno-wychowawczy składa się na ten wspaniały dorobek 90-lecia szkoły. Do gorących gratulacji i życzeń dołączyła puchar i upominki książkowe ufundowane przez KSPS oraz obraz z aniołkiem namalowany przez dzieci na plenerze plastycznym w Łebie, które wręczyła Pani Małgorzacie Stańczuk – znakomitej Dyrektorce Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii. Pogratulowała również nowo wybranym radnym i wójtom oraz życzyła dalszych sukcesów w rozwoju społeczno-gospodarczym, oświatowo-kulturalnym pięknego Podlasia i poprawie warunków życia jego mieszkańcom. Do życzeń dołączyła namalowany przez dzieci obraz z kwiatami, który wręczyła gospodarzowi gminy SiedlceHenrykowi Brodowskiemu z podziękowaniem za tworzenie coraz lepszych warunków materialnych i organizacyjnych dla nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowywania przedszkolaków i uczniów w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Oprawę artystyczną całej uroczystości zapewnili utalentowani uczniowie pod kierunkiem swoich wspaniałych nauczycieli.

Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne Przyjaciół szkoły. Była to wzruszająca i niezapomniana uroczystość motywująca do kolejnych wyzwań edukacyjnych i działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Dziękujemy !!!