Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Sprawozdanie z przeprowadzonej na terenie województwa mazowieckiego zbiórki publicznej – rozprowadzenia znaczków wartościowych o nominałach 1,00 zł, 2,00 zł, 5,00 zł i kartek okolicznościowych.

Decyzja Nr 07/2014 z 28.03.2014 r.

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole informuje , że w okresie od 28.03.2014 do 31.12.2014 przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie rozprowadzania znaczków (cegiełek) wartościowych o nominałach 1,00 zł, 2,00 zł i 5,00 zł i kartek okolicznościowych przedstawiających prace plastyczne laureatów konkursu plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” o nominale 2,00 zł.

W akcji wzięło udział 27 placówek oświatowo-wychowawczych (szkoły różnych stopni organizacyjnych, ogniska pracy pozaszkolnej) z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego.

 

Rozprowadzono :   

1601 szt cegiełek po 1 zl o wartości   1.601,00 zł
4156 szt cegiełek po 2 zł o wartości   8.312,00 zł
4614 szt cegiełek po 5 zł o wartości 23.070,00 zł

Łączny dochód ze zbiórki wyniósł 32.983,00 zł.

Dokładny podział uzyskanego dochodu ze zbiórki obrazuje poniższa tabela.

 

Lp. Przeznaczenie Kwota   w  zł
1 Pozostało w dyspozycji placówek
pobierających znaczki
19.789,60
2 Pozostało w dyspozycji KSPS 13.193,40

Środki, które pozostały w szkołach zostały zagospodarowane zgodnie z ich potrzebami : na zakup pomocy dydaktycznych, książek do bibliotek szkolnych, środków czystości, nagród oraz pomoc socjalną dla uczniów i wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych.

Uzyskane przez KSPS fundusze przeznaczono na działalność statutową.