Ogólnopolski Konkurs Literacki

konkurs

 

Ogłaszamy I edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na wiersz o Babci i Dziadku.

Cele konkursu:

  • wychowywanie dzieci i młodzieży w szacunku do wartości rodzinnych,
  • ukazanie roli Babci i Dziadka w polskiej rodzinie,
  • uhonorowanie Babci i Dziadka za wspieranie dzieci w osiąganiu dorosłości,
  • kształtowanie umiejętności ubierania myśli w słowa,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej.

konkurs

 

Ogłaszamy I edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na wiersz o Babci i Dziadku.

Cele konkursu:

  • wychowywanie dzieci i młodzieży w szacunku do wartości rodzinnych,
  • ukazanie roli Babci i Dziadka w polskiej rodzinie,
  • uhonorowanie Babci i Dziadka za wspieranie dzieci w osiąganiu dorosłości,
  • kształtowanie umiejętności ubierania myśli w słowa,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej.

 

Regulamin I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

1. Zasady konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia (http://www.ksps.pl/), w mediach, które objęły patronat nad konkursem oraz w szkołach.

 

2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

– dla uczniów szkół gimnazjalnych

– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

3. Na konkurs należy przysłać utwory poetyckie o Babci i Dziadku.

 

4. Podpisane prace konkursowe należy przesłać do 30.12.2014 roku, na adres:

 

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

00-061 Warszawa

ul. Marszałkowska 140

 

oraz drogą mailową na adres :ksps@wp.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Konkurs Literacki”.

 

5. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac różnych autorów.

 

6. Każda nadesłana praca powinna być podpisana. Powinna także zawierać :

tytuł pracy; imię i nazwisko autora oraz jego wiek; nazwę, adres i telefon placówki oświatowej; imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 

8. Prace oceni Komisja Konkursowa, której skład ustali organizator konkursu.

 

9. Komisja Konkursowa przyzna laureatom dyplomy, 3 ciekawe nagrody rzeczowe i 3 wyróżnienia, a opiekunom – dyplomy i upominki.

 

10.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej KSPS.

 

11. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Laureatów XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego.

O terminie i miejscu uroczystości laureaci zostaną poinformowani listownie.

 

12.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronie internetowej KSPS. Należy dołączyć pisemną zgodę Rodziców w formie oświadczenia na możliwość wykorzystania prac w działalności Stowarzyszenia.

 

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.